Autopia wordt Autodelen.net

Autodelen.net is het Vlaams Netwerk Autodelen en heeft als doel de ecologische-, sociale en economische voordelen van autodelen te maximaliseren door:

  • De belangen te bundelen van de particuliere autodeelgroepen en autodeelorganisaties
  • Ze te vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden
  • De uitbouw van het algemeen concept autodelen
  • Innovatie en pilootprojecten

Grosso modo kan je de autodeelinitiatieven opdelen in gesloten, kostendelende buurtinitiatieven en autodelen georganiseerd door autodeelaanbieders (met of zonder eigen wagenpark).

Wil je meer weten over zelf autodelen met je buren Wil je meer weten over alle autodeelaanbieders in Vlaanderen

De organisatie streeft naar een duurzame maatschappij waarin autogebruik belangrijker wordt dan autobezit, waarin iedereen mobiel is en waarin iedereen die al eens een auto nodig heeft er één kan gebruiken. Ze droomt van buurten met veel ruimte, schone lucht en een grote verbondenheid. Autodelen is één van de deeloplossingen doordat het inspeelt op diverse beleidsterreinen zoals milieu, mobiliteit, sociale cohesie, leefbaarheid van buurten, inclusie en toegankelijkheid.