Stappenplan

Autodelen.net maakt in overleg met de gemeente een plan op maat en geeft de gemeente een overzicht van de verschillende autodeelorganisaties waarmee ze kan samenwerken voor de praktische organisatie van een gemeentelijk autodeelsysteem. Bovendien biedt ze inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van communicatie- en promotiecampagnes.

Verloop

 • De gemeente tekent in op het begeleidingsaanbod
 • Verkennend gesprek: Onder andere onderstaande vragen en onderwerpen worden besproken
  welke dienst/wie coördineert dit project binnen de gemeente?
  is er een eigen vloot? Zo ja hoe is die samengesteld
  welke wagens kunnen gedeeld worden
  eigen wagens delen of beroep doen op deelwagens van een aanbieder?
  uitleg verschillende mogelijkheden op vlak van dienstverlening aanbieders
  praktische vragen en info (verzekering, financieel, schadegevallen,..)
 • Autodelen.net maakt verslag van verkennend gesprek en stuurt dit ter goedkeuring naar gemeente
 • Autodelen.net contacteert potentiële aanbieders teneinde richtprijzen te bekomen van mogelijke dienstverlening
 • Op basis van de offertes en het aanbod van de autodeelorganisaties volgt een tweede bijeenkomst met als doel het verder afbakenen van de wensen van de gemeente en concretiseren van het project
 • De gemeente onderhandelt persoonlijk met de autodeelaanbieders om een overeenkomst af te sluiten. Indien gewenst kan Autodelen.net hierbij aanwezig zijn.
 • Autodelen.net biedt inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van een communicatieplan
 • Autodelen.net biedt ondersteuning en kan aanwezig zijn bij een persmoment
 • Evaluatie: Na 6 maanden en na 1 jaar wordt een evaluatiebijeenkomst georganiseerd waaruit eventueel extra communicatieacties volgen

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

 • Implementatie en draagvlak binnen het beleid en administratie
 • Afsluiten contract met autodeelaanbieder
 • Communicatie van het project
 • Opvolging afspraken met de gekozen autodeelaanbieder

 terug