Vormen van autodelen

 

Wereldwijd ontstaan steeds meer nieuwe autodeelinitiatieven. Grosso modo kan je de initiatieven opdelen in autodeelaanbieders met eigen vloot en autodeelaanbieders met privé-wagens. Download hier de brochure Autodelen.net.

Autodeelaanbieders met eigen vloot

Een bedrijf stelt een wagenpark ter beschikking van haar leden. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een wagen. De wagens staan verspreid over verschillende standplaatsen in de onmiddellijke omgeving van de gebruikers. We kunnen deze autodeelaanbieders indelen op basis van de locatie van de gedeelde wagen:

Stationbased Free-floating
Deze wagens beschikken over een gereserveerde parkeerplaats. Je brengt de auto terug naar de standplaats waar je hem opgehaald hebt.

Gebruik deelauto’s, verspreid over heel Vlaanderen, via Cambio of gebruik de deelauto’s van lokale aanbieder Stapp.in.

Deze wagens worden op een parkeerplek die gebruikt mag worden door eender welke wagen. Zo kan je de auto achterlaten binnen een bepaalde zone.

Met Partago rij je elektrisch, Bolides richt zich volledig op A-merken.

stapp.in logo

Autodelen met privé-wagens

Je kan je eigen auto delen met anderen op een kostendelende manier (autodelen met je buren) of tegen marktprijs (P2P-autodelen). Deze laatste kan je het best vergelijken met AirBnB maar i.p.v. het aanbieden van privé-accommodaties worden auto’s op een website geplaatst. Beide autodeelsystemen kunnen in gesloten of open groepen georganiseerd worden. De grootste verschillen staan in onderstaande tabel.

Autodelen met je buren P2P autodelen
Prijs Kostendelend:
enkel de reële kost per km wordt betaald
Tegen marktprijs:
de eigenaar bepaalt de prijs
Contract Eénmalig ondertekenen van een contract met eigenaar of organisatie Bij elke gedeelde rit wordt een contract getekend met de eigenaar
Afspraken De groep autodelers bepaalt zelf de afspraken De afspraken worden door het online platform vastgelegd
Met Cozycar rijd je binnen je eigen gesloten groepje van buurtbewoners. Of het kan ook groter via de grote autodeelgroep Dégage.

cozycar_baseline_nl_hd degage-logo
Met de deelauto’s van CarAmigo, Drivy en Tapazz heb je deelauto’s overal in Vlaanderen.

logo-drivy