Ambitieus groeiplan Blue-bike

Over 5 jaar moeten er dubbel zoveel Blue-bike-deelfietsen zijn, waarmee dat jaar minstens 500.000 ritten gemaakt worden. Dat ambitieuze groeiplan werd voorgesteld bij de opening van een grote nieuwe Blue-bikelocatie aan Gent-Sint-Pieters. “Vlaanderen investeert € 1 miljoen in de overname en forse uitbreiding van Blue-Bike”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Meer deelfietsen aan trein- en busstations moeten meer mensen verleiden om de auto te ruilen voor de vlotte combinatie van fiets en openbaar vervoer”. 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft eind vorig jaar € 1 miljoen vrijgemaakt voor de overname en uitbreiding van het bekende Blue-bike-deelfietsensysteem. Dankzij die kapitaalinjectie is de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn sinds het najaar van 2018 hoofdaandeelhouder van Blue-mobility, het bedrijf achter de deelfietsen. Nu is er ook een ambitieus groeiplan voor de nabije toekomst klaar. 

Concreet komen er dubbel zoveel Blue-bikes op 5 jaar. In 2023 zullen er 3.400 deelfietsen beschikbaar zijn, waarmee 30.000 gebruikers minstens 500.000 ritten maken. Bovendien zal elk jaar 1/5de van de fietsvloot vernieuwd worden. Het aantal locaties wordt verdubbeld. Op dit moment zijn er zo’n 60 Blue-bike-locaties aan trein-, tram- en busstations en aan park-and-rides: dat worden in de komende jaren 116 locaties. Vanaf dit jaar komen er elk jaar minstens 10 Blue-bikelocaties bij. Er komen vooral nieuwe locaties aan grote haltes van De Lijn. Het wordt zoveel eenvoudiger om het openbaar vervoer te combineren met de fiets, zodat je ook de ‘last mile’ tussen bushalte en eindbestemming snel en comfortabel kan afleggen. In de toekomst zal je met een abonnement van De Lijn ook toegang krijgen tot het Blue-bike-deelfietsensysteem en zal je via de app van De Lijn een Blue-bike rit kunnen betalen. 

Ook Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, hoofdaandeelhouder van Blue-bike, is enthousiast over deze ontwikkeling: “De snelle, verdere uitbouw van alternatieven als het openbaar vervoer en andere deelsystemen is broodnodig om  steden leefbaar en bereikbaar te houden. De ontwikkeling van strategisch gekozen mobipunten draagt hier zeker toe bij. De uitbreiding van het Blue-bikenetwerk aan station Gent Sint-Pieters is strategisch goed gekozen door de aantakking op het netwerk van De Lijn en de NMBS. Als hoofdaandeelhouder van Blue-bike is De Lijn trots actief te kunnen bijdragen tot de promotie van combimobiliteit.”

Het groeiplan van Blue-mobility werd voorgesteld bij de opening van de nieuwe Blue-bikelocatie aan de voorzijde van het station Gent-Sint-Pieters, waar 80 extra deelfietsen geplaatst zijn. Die komen bovenop de 80 Blue-bikes die al beschikbaar waren aan de achterzijde van het station (Sint-Denijslaan). Het extra aanbod speelt in op een sterke vraag. Vorig jaar kende Blue-bike in Gent een groei van +12% en werden er aan Gent-Sint-Pieters al meer dan 18.000 ritten genoteerd. De nieuwe locatie bevindt zich in de fietsenstalling vlakbij het Maria Hendrikaplein (naast het infopunt van de werken aan het station Gent-Sint-Pieters in de Prinses Clementinalaan).

“We zijn vanuit de Stad Gent bijzonder verheugd met deze uitbreiding van Blue-bike in Gent. Het aanbieden van deelfietsen aan de stations en andere mobipunten in Gent, past binnen onze strategie om meer mensen naar Gent te trekken via het openbaar vervoer en de fiets,” zegt Gents mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “We zijn dan ook in overleg met Blue-bike om te bekijken hoe we dit verder vanuit de Stad kunnen ondersteunen.”

“Meer deelfietsen en meer Blue-bikelocaties om meer Vlamingen te verleiden”, zegt Weyts. “We maken het makkelijk om snel en comfortabel over te stappen van het openbaar vervoer op de fiets – of omgekeerd. De Lijn kan nu zwaaien met een extra troef. De investeringen in extra fietsen werpen al onmiddellijk resultaat af: Blue-bike tekende dit jaar al 31% meer ritten op in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar”.

Over Blue-bike
Het fietsdeelproject Blue-bike werd in 2011 opgestart met als doel de combinatie openbaar vervoer en fiets te faciliteren. In 2018 werden ruim 223.000 Blue-bike ritten gemaakt vanuit 60 uitleenlocaties. Uit onderzoek blijkt 93% van deze ritten in combinatie met het openbaar vervoer gebeuren en dat bovendien 28% van deze ritten voordien met de wagen werden gemaakt.

Meer info: https://www.blue-bike.be/