Autodelen in Europa: belangrijkste conclusies van STARS-onderzoek

In oktober 2017 startte het Europese Horizon 2020 onderzoeksproject STARS (Shared mobility opporTunities And challenges foR European citieS). Samen met acht partners uit onder meer Duitsland, Zweden, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië heeft Autodelen.net gedurende 2,5 jaar onderzoek gevoerd naar autodelen in de EU. Hieronder sommen we de belangrijkste resultaten op.

holidays-car-travel-adventure-21014

Download de volledige samenvatting

De belangrijkste en meest spraakmakende resultaten van het Europees onderzoek werden ook besproken tijdens een webinar die u hier kan herbekijken.

Deze deliverable gaat over:

 • 5 categorieën van autodelen
 • De oudste en jongste autodeelorganisaties in Europa.
 • Geografische spreiding van autodeelorganisaties in Europa.
 • Een vergelijking van de verschillende categorieën van autodelen op het vlak van operationele kenmerken, zoals; vlootomvang, gemiddelde ritduur en -afstand, openen van de wagen, …

Lees de samenvatting van deliverable 2.1

Deze deliverable gaat over: 

 • Factoren die een impact hebben op de groei van autodelen, zoals; digitale technologieën, bevolkingsgroei, inkomensniveau, autobezit, mobiliteitspatroon, … 
 • Factoren die een invloed hebben op de (financiële) leefbaarheid van een autodeelsysteem en de mogelijke verschillen tussen de categorieën van autodelen.

Lees de samenvatting van deliverable 2.2

Deze deliverable gaat over: 

 • De toekomst van autodelen volgens verschillende autodeellaanbieders 
 • De uitdagingen en drempels voor autodelen volgens autodeelorganisaties
 • Enkele nodige beleidsmaatregelen volgens autodeelaanbieders

Lees de samenvatting voor deliverable 2.3

Deze deliverable gaat over:

 • De verschillende businessmodellen van autodelen 
 • De sterktes en zwaktes, uitdagingen en bedreigingen van de verschillende business modellen van autodelen
 • Waarom autoconstructeurs inzetten op autodelen en hoe dit binnen hun huidige verkoopstrategieën past.
 • Hoe de autosector omgaat met de trends richting meer ACES: Autonomous, Connected, Electric en Shared (zie ook deliverable 3.3).

Lees de samenvatting voor deliverable 3.1

Deze deliverable gaat over:

 • De tendensen binnen de Europese automobielmarkt door de komst van autodelen
 • De voorbereiding van Europese autoconstructeurs op de veranderende markt voor personenwagens
 • Uitdagingen van autodelen voor de automobielmarkt

Lees de samenvatting voor deliverable 3.2

Deze deliverable gaat over:

 • De rol van autodelen binnen de ‘value chain’ van de auto-industrie?
 • Wagens die specifiek gebouwd zijn voor de autodeelmarkt
 • De opportuniteiten en bedreigingen van ACES-wagen: Autonomous, Connected, Electrified, Shared (zie ook deliverable 3.1)

Lees de samenvatting voor deliverable 3.3

Deze deliverable gaat over:

 • Onderscheid in verplaatsingsgedrag bij autodelers en niet-autodelers
 • Gender- en leeftijdspecifieke vereisten en behoeften voor autodeeldiensten
 • Belangrijkste motieven om aan autodelen te doen voor autodelers en niet-autodelers
 • Sociale, gedrags- en psychologische aspecten die een rol spelen bij de intentie om te starten met autodelen
 • De onderlinge verhouding van autodelers op het vlak van autobezit en het gebruik van verschillende vervoersmodi

Lees de samenvatting voor deliverable 4.1

Deze deliverable gaat over:

 • De drempels voor autobezitters om over te stappen op autodelen en manieren om deze drempels te overkomen
 • Het verschil in het verplaatsingsgedrag, het autobezit en -gebruik en de houding t.o.v. milieukwesties onder de verschillende mobiliteitsprofielen en tussen gebruikers van de verschillende vormen van autodelen

Lees de samenvatting voor deliverable 4.2

Deze deliverable gaat over: 

 • De verschillen in socio-demografische en gedragskenmerken tussen free floating autodelers en autodelers die andere autodeeldiensten gebruiken
 • Het belang van socio-demografische, individuele en contextuele factoren op de intentie om te starten met autodelen?

Lees de samenvatting voor deliverable 4.3

Deze deliverable gaat over:

 • De impact van autodelen op het wagenbezit en verplaatsingsgedrag van burgers, en de verschillen tussen de diverse vormen van autodelen (zie ook deliverables 4.1 en 4.2)
 • Het aandeel van de ritten dat door autodelen vervuld wordt en de impact op andere modi 

Lees de samenvatting voor deliverable 5.1

Deze deliverable is nog niet afgerond, en dus ook nog niet publiek toegankelijk. Eens deze beschikbaar is verschijnt hij op onze website.

Deze deliverable gaat over: 

 • De impact van autodelen op de automobielsector
 • De impact van autodelen op de verkoopcijfers van wagens
 • De impact van autodelen op het aantal voertuigen dat nodig is voor dezelfde autoverplaatsingen

Lees de samenvatting voor deliverable 6.1

Deze deliverable gaat over:

 • De mogelijke bedreiging van autodelen voor openbaar vervoer en taxi?
 • De rol van aanbieders en steden bij de verhoging van het succes en de impact van autodelen
 • Een hogere bezettingsgraad bij autodelen door publiek-private samenwerking 

Lees de samenvatting voor deliverable 6.2

Gepubliceerd op 14 april 2020