Award duurzame deeleconomieplatformen

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de FOD Economie, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de FOD Mobiliteit. De wedstrijd heeft als doel een beloning te zijn voor de deeleconomieplatformen op het gebied van mobiliteit en vervoer die de beste aanpak hebben in termen van duurzame ontwikkeling.

Doelstelling is de verdienstelijke voorbeelden in de schijnwerpers te plaatsen, zodat andere platformen erdoor geïnspireerd kunnen worden.
De uitreiking van de award is de gelegenheid om het grote publiek bewust te maken van het belang van die platformen en om ondernemers en experten de mogelijkheid te bieden om hun ervaringen uit te wisselen en zo een “meezuigeffect” te creëren.

Criteria

Zodra de kandidaten de vragenlijst hebben ingevuld, kan de jury zich een vrij duidelijk idee vormen van hoe het platform in zijn dienstenaanbod rekening houdt met de maatschappelijke, ecologische en economische effecten, maar ook hoe het rekening houdt met langetermijnontwikkeling, het goede bestuur en het vertrouwen dat de gebruiker aan het platform mag schenken. De jury bestaat uit overheidsdiensten, experten of academici en uit leden van de FRDO of hun vertegenwoordigers (werkgevers, vakbonden, milieu-ngo’s, consumenten).

Indicatieve tijdlijn:

  • Ontvangen van de ingevulde vragenlijsten:  5 april 2019
  • Beoordeling door de juryleden:  april & mei 2019
  • Beraadslagingsvergadering van de juryleden: juni 2019
  • Versturen van de “save the date”: juli 2019
  • Prijsuitreiking: oktober 2019

Deelname

Onderstaande bijlagen zorgvuldig lezen en de ingevulde vragenlijst uiterlijk op  5 april middernacht in te leveren door op de knop “VERZENDEN” onderaan de vragenlijst te klikken.
Bijlagen: vragenlijst en wedstrijdregels