Beleidsaanbevelingen voor autodelen in Europa

In kader van het Europese STARS-project schreef Autodelen.net mee aan een reeks beleidsaanbevelingen om autodelen verder te doen groeien in Europa.

10 acties

We willen overheden onder meer stimuleren om werk te maken van de integratie van autodelen in hun mobiliteits- en parkeerplannen, om fiscale systemen te herdenken ten voordele van autodelen en om burgers voldoende te informeren over de voordelen van autodelen.

Deze tien punten tracht Autodelen.net ook in België in de praktijk mee vorm te geven, onder meer door in te zetten op het uitwerken van actieplannen voor gedeelde mobiliteit, het delen van gemeentelijke vloten of het inrichten van mobipunten.

 

Het volledige document kan u hier downloaden.