Terugblik op geslaagde inspiratiesessie woningbouw

Gedeelde mobiliteit is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Het biedt grote economische en milieuvoordelen en zorgt voor meer ruimte in steden en woongebieden. Op 20 juni organiseerde Autodelen.net samen met vdk bank een inspiratiesessie over het structureel integreren van autodelen bij woningbouwprojecten. De inzichten werden samengevat in een inspiratieboek. Een korte impressie van een zeer gesmaakte namiddag.

Met bijna 90 aanwezigen zat de zaal op een toplocatie aan de Gentse Korenlei goed gevuld. Een divers publiek van lokale overheden, projectontwikkelaars en autodeelaanbieders kreeg eerst een helder overzicht van het huidige landschap van gedeelde mobiliteit van Johannes Rodenbach (beleidsmedewerker Autodelen.net) waarbij vooral opviel dat er recent een explosie van aanbieders van gedeelde micromobiliteit (steps, fietsen, …) plaatsvindt.

Jeffrey Matthijs (directeur Autodelen.net) had het over de mogelijkheden om autodelen structureel te integreren in woningbouwprojecten. In een presentatie boordevol tips en tricks had hij het achtereenvolgens over de overeenkomst tussen lokale overheid en projectontwikkelaar, de essentiële randvoorwaarden voor een succesvol autodeelproject en de drie manieren om een deelwagen te integreren in een woningbouwproject. De concrete details zijn te vinden in het inspiratieboek vanaf pagina 15. De belangrijkste boodschap was dat het structureel integreren van autodelen in woningbouwprojecten een samenwerking vereist tussen diverse stakeholders (lokale overheden, projectontwikkelaar en autodeelaanbieders) waarbij iedereen de eigen sterktes moet kunnen uitspelen en waarbij elke partij wint.

Minze Walvius

Ook bij de Noorderburen is het structureel integreren van autodelen in woningbouwprojecten een hot topic. We waren dan ook trots dat we een Nederlandse expert terzake konden programmeren. Minze Walvius (Advier) gaf op zijn eigen Hollandse en vlotte manier tips en lesson learned uit Nederland. Hij startte met een mooie beeldspraak: ‘Een auto is zoals een lift, het brengt ons van A naar B, zou het niet gek zijn dat iedereen zijn eigen lift had?’

Ook bracht hij ons aan het denken. Een wagen kost gemiddeld 500 euro per maand. Aan medeorganisator vdk bank vroeg hij welk bedrag je hiervoor zou kunnen lenen. Dat was dus ongeveer 100.000 euro. De projectontwikkelaars in de zaal beaamden dat je voor dit bedrag probleemloos een extra kamer kan voorzien in een nieuwbouwproject. 

Tot slot onthouden we ook zijn visie op de inrichting van het publiek domein rondom een woningbouwproject. Het is belangrijk dat mensen bij het verlaten van het huis eerst de alternatieve, duurzame transportmodi tegenkomen. Dus eerst een wandelpad, fietsstalplaatsen, openbaar vervoer, deelwagens en dan pas de privé wagen. Absoluut logisch. ‘Als iemand eerst voorbij de eigen wagen komt, dan neemt ie hem gelijk’

Als laatste onderdeel van de boeiende namiddag werden 3 praktijkvoorbeelden toegelicht door panelgesprekken met de lokale overheden, projectontwikkelaars, autodeelaanbieders en bewoners. De voorbeelden uit Turnhout, Vilvoorde en Gent zijn ook opgenomen in het inspiratieboek van pagina 27.

 

Panelgesprek met Wouter Verhaert (stad Turnhout), Tom Alleman (Cambio) en Marie Descheemaeker (ION)
Panelgesprek met Gunter De Pooter (Zen Car) Peter Vermeulen (Mobit), Benoît Chauvin (Matexi) en Maarten Hillewaert (stad Vilvoorde)
Panelgesprek met An Gordier (Bewonersgroep De Schilders) en Gerbrand Nootens (dégage)

 

De belangrijkste conclusie van de namiddag was dat er nog een grote onontgonnen markt ligt in het structureel integreren van autodelen bij woningbouwprojecten. Toch zijn er nog een aantal prangende vragen o.a. over het juridische aspect en de verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders. Voor Autodelen.net is dit het sein om een versnelling hoger te schakelen in het verder uitdiepen en faciliteren van deze materie. We kondigen nu reeds een vervolg inspiratiesessie aan in het voorjaar van 2020. Dit keer met nog meer inzichten en meer praktijkvoorbeelden. Tot dan!

 

Download het inspiratieboek