Waar buren delen – Toolkit voor lokale overheden!

Autodelen.net en Taxistop startten in 2016 het project 'delende buurten' op. Het doel van dit project? Buurtbewoners in een wijk warm maken om 1 maand de wagen aan de kant te laten staan en een waaier van duurzame mobiliteitsalternatieven uit te testen. Op basis van verplaatsingsanalyses werd ism de deelnemers bekeken welke alternatieven het meest aansloten bij het persoonlijke verplaatsingsprofiel. De deelnemers kregen nadien (een pakket aan) alternatieve vervoersmiddelen mee dat ze een maand konden testen. Sommigen ontdekten de trein of de deelwagen, anderen cruisden rond op hun e-fiets. 

De belangrijkste keuzes in dit project was de selectie van de buurten (dit liefst via een bottom-up proces, d.w.z. een groep enthousiaste buurtbewoners geeft zélf aan dat ze met de mobiliteit in hun wijk aan de slag willen.) Taxistop en Autodelen.net kozen voor een samenwerking met de stad Gent (Sint-Amandsberg) en de gemeente Beveren in 2017. In 2018 werd het project uitgerold in de Sint-Annawijk in Aalst, in Deurne-Noord en in Beveren-aan-de-ijzer.

Wil je als lokale overheid zelf aan de slag? Bekijk hier de toolkit!