Delende buurt: Sint-Amandsberg

Het Heilig Hartplein is het kloppend hart van de wijk Sint-Amandsberg. Het Heilig Hartplein dat nu vooral als parkeerruimte fungeert, zal de komende jaren een facelift krijgen. De locatie in Sint-Amandsberg moet uitgroeien tot de centrale ontmoetingsplek in de Gentse wijk. Een van de grote uitdagingen in de dichtbevolkte wijk Sint-Amandsberg is de parkeerdruk. De stap van privé-wagenbezit naar autodelen en gedeelde mobiliteit in het algemeen biedt kansen om de parkeerdruk in wijken te verlichten. 

In samenwerking met Autodelen.net, Taxistop en het Lab van Troje werd via een participatief proces met de buurtbewoners nagegaan hoe we ervoor kunnen zorgen dat er in hun buurt minder auto’s zijn. 

Oproep experiment delende buurten

19 kandidaten stelden zich kandidaat en gingen gedurende een hele maand de uitdaging aan om hun eigen wagen aan de kant te zetten om in ruil hiervoor nieuwe alternatieve mobiliteitsvormen te ontdekken zoals fietsdelen, autodelen, carpoolen, openbaar vervoer, … 

Samenkomst in de Pastorij

Een eerste ontmoeting met de deelnemers vond plaats in de Pastorij. De buurtbewoners kregen info over duurzame alternatieven zoals carpoolen, autodelen, openbaar vervoer, … Daarna werd hun verplaatsingsgedrag individueel in kaart gebracht aan de hand van een interview en vragenlijst. Iedere deelnemer kreeg een advies op maat. 

Heraanleg Heilig Hartplein

In de zomer van 2017 werd samen met de buurt het Heilig Hartplein tijdelijk heraangelegd. Door het tijdelijk herinrichten van het plein, creëerde de stad Gent ruimte voor activiteiten en ontmoeting. Zo konden buurtorganisaties en buurtbewoners uitproberen wat het plein nog meer voor de buurt kan betekenen zoals bijvoorbeeld een boerenmarkt. 

September: testmaand

Het experiment ‘een maand zonder auto’ startte in september. De buurtbewoners kregen van Delende Danny een Mobibox vol incentives en engageerden zich om de eigen autosleutels aan de haak te hangen. Gedurdende de testmaand waren er twee ontmoetingsmomenten zodat de deelnemers hun ervaringen konden uitwisselen. 

Evaluatie

Momenteel wordt dit experiment geëvalueerd.

Met de warme ondersteuning van:

steun partners