Download inspiratieboek over autodelen bij woningbouwprojecten

Op 20 juni brachten we lokale overheden, projectontwikkelaars en autodeelaanbieders samen voor de inspiratiesessie ‘Autodelen bij Nieuwbouwlocaties’.  De inspirerende middag bestond uit presentaties van (gedeelde) mobiliteitsexperten en panelgesprekken met praktische voorbeelden.  Al deze inzichten en nog veel meer werden opgenomen in een inspiratieboek, die je hier kan dowloaden. Ook de PowerPointpresentaties worden onderaan gedeeld.

Het inspiratieboek ‘Autodelen structureel integreren in woningbouwprojecten’

Gedeelde mobiliteit is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Het biedt grote economische en milieuvoordelen en zorgt voor meer ruimte in steden en woongebieden. Met de nakende betonstop voor de deur, de stijging van de bevolking en een Vlaanderen waar open ruimte een schaars goed geworden is, ligt nu ook de weg open om het concept structureel te integreren bij woningbouwprojecten. Het schept wins voor lokale overheid, projectontwikkelaar en de toekomstige bewoner.

Projectontwikkelaars, lokale overheden en autodeelaanbieders zien steeds meer de onweerlegbare logica van het structureel integreren van autodelen bij woningbouwprojecten. Autodelen is dan ook de focus van dit inspiratieboek. Toch geven we ook een overzicht van de huidige stand van zaken van de zgn. gedeelde micromobiliteit (fiets-, scooter – en stepdelen) en verwijzen we hier en daar naar de mogelijkheden om andere vormen van gedeelde mobiliteit te integreren, bv. bij installatie mobipunten.

Dit rapport wil in de eerste plaats inspiratie bieden voor projectontwikkelaars, lokale overheden en autodeelaanbieders. Het is echter geen pasklare handleiding omdat er nog niet veel concrete voorbeelden te vinden zijn in Vlaanderen. Het doel is inzichten en tools aanreiken zodat volop kan geëxperimenteerd worden met het structureel integreren van autodelen bij woningbouwprojecten. 

presentaties inspiratiesessie 20 juni 2019