Vlot en duurzaam mobiel: met digitalisering en delen anders onderweg


Evenementgegevens


De FRDO organiseert op 28 maart een conferentie voor het brede publiek. Doel is de actuele context van de mobiliteit in België in beeld te brengen, met oog voor de uitdagingen en de kansen die zich aandienen.Hoe zal de mobiliteit in ons land evolueren bij ongewijzigd beleid? Wat zijn de behoeften, met name op het vlak van governance, om tot een betere situatie te komen?

Mobiliteit neemt een belangrijke plaats in in de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. De transportvraag en de mobiliteit blijven voortdurend groeien. Er was altijd al veel aandacht voor het woon-werkverkeer. Andere verplaatsingsmotieven krijgen nu ook meer belang. De e-commerce zorgt eveneens voor een toenemend goederenverkeer. De gevolgen van dat alles kennen we: files, tijdverlies, luchtvervuiling en gezondheidsproblemen, klimaatverandering,…

Digitalisering zorgt in de context van dit alles voor nieuwe uitdagingen en kansen. Verbonden voertuigen, autodelen met buren, Mobility as a Service (MaaS, wat staat voor een geïntegreerde mobiliteitsdienst, die bestaat uit verschillende vervoerswijzen), … het zijn nieuwe concepten die zouden moeten worden geïntegreerd in een algemeen mobiliteitsbeleid dat moet zorgen voor een duurzame en voor iedereen bereikbare mobiliteit.

De FRDO heeft een studie besteld, uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven, over nieuwe economische modellen gebaseerd op digitalisering en hun impact op het vlak van duurzame mobiliteit. Die studie – die binnenkort op de website van de FRDO te vinden zal zijn – wordt voorgesteld tijdens deze conferentie. Een concreet voorbeeld van Mobility as a Service (MaaS) staat ook op het menu…

In de namiddag van diezelfde dag organiseren de FRDO en de FOD Mobiliteit en Vervoer een reeks participatieve workshops over enkele specifieke vragen die zich stellen bij het opstarten van modellen van MaaS, zoals: wat is de rol van de verschillende actoren, hoe kunnen we op een duurzame manier autonome en verbonden voertuigen integreren in MaaS, hoe mobiliteit overal en voor iedereen garanderen, hoe het aantal autokilometers verminderen, … Tijdens die sessies willen, met een meer gespecialiseerd publiek, tot gezamenlijke antwoorden komen op deze en andere vragen.

Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk. Het gaat dus concreet over twee activiteiten over hetzelfde thema met telkens een enigszins ander doelpubliek. Daarom zouden we u willen vragen om apart in te schrijven voor beide activiteiten, via de link hieronder:

Het volledig programma is binnenkort beschikbaar op de website van de FRDO (www.frdo-cfdd.be).