Infosessie in Kortenberg


Evenementgegevens


Op vraag van de Adviesraad Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de gemeente Kortenberg geven we een infosessie over particulier autodelen.

Gedeelde mobiliteit wordt door de Adviesraad als noodzaak gezien om een antwoord te bieden op de grote parkeerdruk in bepaalde straten. Bovendien beseffen ze dat autodelen een belangrijke schakel is in een duurzaam mobiliteitssysteem waar ze naar streven. Na afloop van de infoavond hopen ze dat hun burgers zich geïnspireerd voelen zelf initiatief te nemen.

De sessie zal verzorgd worden door een van onze vrijwilligers.