Inspiratiemoment werkgroep ‘Gedeelde mobiliteit in woningbouwlocaties’


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Locatie: Geuzenhuis

In opvolging van de werkgroep woningbouwlocaties nodigen wij je graag uit voor een internationaal getint inspiratiemoment rond structurele integratie van gedeelde mobiliteit bij woningbouwprojecten. Onder andere enkele succesvolle projecten uit Zweden  en Nederland passeren de revue. In Zweden worden er lagere parkeernormen gehanteerd mits de integratie van deelmobiliteit. In Nederland levert de inegratie van gedeelde mobiliteit in woningbouwprojecten een business model op voor de projectontwikkelaar, de aanbieder van gedeelde mobiliteit én de lokale overheid.

Daarna organiseren we een korte brainstorm om de internationale kennis te capteren in onze werkgroep.

 

DOELSTELLINGEN VAN HET INSPIRATIEMOMENT

  1. Inspirationele voorbeelden uit binnen- en buitenland
  2. Capteren van de aanwezige (internationale) expertise 
  3. Netwerk – en uitwisselingsmogelijkheden

 

HET PROGRAMMA

13u30 – Welkom
13u45 – Drie buitenlandse good practises
14u45 – Vlaamse good practises
15u30 – Interactieve workshop met als doel ideeën te genereren voor een Vlaams draaiboek omtrent de structurele integratie van gedeelde mobiliteit in woningbouwprojecten
17u – Netwerkreceptie

 

PRAKTISCH

Download Uitnodiging inspiratiemoment werkgroep woningbouw

De taal van dit inspiratiemoment is Nederlands en Engels. 

Inschrijven is mogelijk tot 15 november.

Voor meer info kan je terecht bij esther@autodelen.net.

 

Dit inspiratiemoment maakt deel uit van het internationale project SHARE-North. Partners uit Schotland, Zweden, Duitsland, Engeland, Nederland en België delen elk hun eigen ervaringen rond het thema van gedeelde mobiliteit bij bouwprojecten. SHARE-North wordt gefinancierd door Interreg Noordzee en ontvangt cofinanciering van de provincie Oost-Vlaanderen.