Evenementen op 26/06/2018

Inhoudelijke uitwisseling tussen België en Nederland in Gent over gedeelde mobiliteit. Graag inschrijven.