De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is gelanceerd!

De Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein ondertekenden vandaag samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift en 76 partners de eerste Groene Economie Convenant of Green Deal in Vlaanderen.

Green Deal

Via deze vrijwillige overeenkomst (2017-2020) met de Vlaamse overheid willen wij bedrijven, overheden en burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot gedeelde mobiliteit en stimuleren en ondersteunen om hun mobiliteit duurzamer te organiseren. Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen levert deze Green Deal een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Tegen 2020 willen wij het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk zien stijgen. Daarbij wordt maximaal ingezet op elektrisch autodelen en elektrisch fietsdelen.

Alle ondertekenaars engageren zich elk tot meerdere acties zoals bewustmaking en promotie, het oplossen van verzekeringsvraagstukken, pilots in de praktijk bij bouwprojecten en op bedrijventerreinen. De ondertekenaars zijn een mix van lokale overheden, bedrijven, sectororganisaties en ngo’s. Deze Green Deal zorgt voor unieke en nieuwe samenwerkingsverbanden die op het terrein tot resultaten moeten leiden.

Persmoment

De lancering en persmoment in de KVS in Brussel is met meer dan 100 aanwezigen een succes te noemen. Een gevarieerd publiek van lokale overheden, middenveldorganisaties, bedrijven en mobiliteitsaanbieders tekenden officieel de overeenkomst en kregen een fotomoment aan de pancarte.

Paul Van Snick (directeur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) verwelkomde het publiek en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege legde het instrument ‘Green Deal’ uit. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts benadrukte bijgevolg het belang van gedeelde mobiliteit en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein deed hetzelfde voor het elektrische luik. Jeffrey Matthijs sloot af in naam van de vier initiatiefnemers.

Het heuglijke moment werd in schoonheid afgesloten met een groepsfoto van de ministers, initiatiefnemers en de 76 partners. Samen 83 enthousiastelingen die van gedeelde mobiliteit een succesverhaal willen maken

Concrete streefcijfers, opzet en aanpak, de acties en thema’s, … of zelf deelnemen aan deze Green Deal? Je ontdekt het allemaal op www.gedeeldemobiliteit.be.