Historiek van Autodelen.net

Autodelen.net is gegroeid uit de organisatie Autopia. Die is op haar beurt ontsproten uit enkele particuliere autodeelgroepen in 2001 en draaide tot 2005 op vrijwilligers. Eind 2003 wordt de vereniging een vzw en wordt de basis gelegd voor een professionele en succesvolle organisatie met als hoofddoelstelling de promotie van duurzame mobiliteit via particulier autodelen.

Vanaf 2013 begint de organisatie te dromen van de huidige missie waarbij alle vormen van autodelen een forum krijgen. Dit leidt in 2015 tot de naamsverandering Autodelen.net en een ambitieuze doelstelling: Tegen 2020 wil Autodelen.net samen met de andere autodeelorganisaties 100.000 autodelers bereiken. Bovendien willen we dat 4 op de 5 Vlamingen weet wat het concept autodelen is.

Enkele milestones

 

2001 Enkele particuliere autodeelgroepen verenigen zich om te leren uit elkaars ervaringen
2003 Op 6 december wordt de vzw Autopia geboren. Missie: ondersteunen van mensen die auto’s willen delen op basis van kosten delen.
2005 Eerst professionele kracht i.f.v. een DuLoMi-project om autodeelgroepen op te starten in diverse Vlaamse steden
2007 Autopia wordt lid van de koepel Milieu en Mobiliteit (het huidige Netwerk duurzame mobiliteit). Autodelen wordt hierdoor erkend als één van de 8 structurele partners binnen het Vlaamse landschap duurzame mobiliteit
2010 Lancering nieuwe website en promotiefilmpje particulier autodelen en lancering van het succesvol concept: de autodeelparty
2011 Eerste autodeelsalon in Gent
2012 Samenwerking met Taxistop asbl. Het Franstalig gedeelte van België kan nu ook beroep doen op professionele ondersteuning bij het opzetten van particuliere autodeelgroepen.
2013 Lancering van de ondersteuning en begeleiding van steden en gemeenten bij het delen van de gemeentelijke vloot.
2013 Lancering concept mini-autodeelsalons
2014 Start AVIRA: Autodelen Voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke Auto’s
2015 Vijfde autodeelsalon + nieuwe naam Autodelen.net
2016 Erkenning als socio-culturele beweging