Ontdek autodelen in jouw buurt op een van onze vele infosessies!

Dit voorjaar vinden er een heleboel infosessies plaats! Dat gebeurt in kader van het project ‘Iedereen Mobiel’ van de nieuwe zorgorganisatie i-mens.

I-mens is de samenvoeging van Solidariteit voor het Gezin, Thuishulp en hun partners in thuisverpleging. 

I-mens trekt voluit de kaart van duurzame mobiliteit door voor haar medewerkers onder meer (elektrische) deelwagens van Cambio te voorzien op verschillende locaties. Daarnaast stellen ze de wagens graag ter beschikking van de buurtbewoners. Om hen te laten kennismaken met autodelen, worden er verschillende infosessies georganiseerd. 

Wat is elektrisch autodelen?

Bij elektrisch autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meerdere) elektrische wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: je gebruikt de wagen wanneer je hem nodig hebt. Zo niet, kan iemand anders hem gebruiken.  

Voordelen van elektrisch autodelen

  • Comfortabel en flexibel

Beschik altijd over een deelauto in jouw buurt en ervaar het gemak van elektrisch rijden. 

  • Minder kosten

Bespaar jaarlijks een heleboel geld door enkel je effectief gebruik te betalen.

  • Goed voor het milieu/ de leefomgeving

Doe minder autokilometers en meer kilometers te voet, met de fiets en het openbaar vervoer. Goed voor het milieu en de gezondheid!

  • Geen gedoe

Verlies geen tijd met praktische zaken zoals de schoonmaak, de verzekeringen of het onderhoud.

Ontdek (elektrisch) autodelen bij jou in de buurt! 

Op elke locatie waar een elektrische deelwagen komt, geeft Autodelen.net een infosessie. Hier wordt uitgelegd wat autodelen is, wat de voordelen zijn, hoe het Cambio-systeem werkt, maar ook welke andere mogelijkheden er zijn in de gemeenten.  Verder zijn er autodelers uit de buurt aanwezig om vragen te beantwoorden. 

De infosessies beginnen steeds om 19u. De infosessies zijn gratis en inschrijven is niet verplicht. Na de infosessie is er tijd voor een drankje en vragen. 

Meer info? info@autodelen.net