Innovatie in de Gentse garagesector: Garage Van Der Linden gaat autodelen!

Op 9 maart stelde de Gentse garage Van Der Linden in aanwezigheid van schepen van mobiliteit Filip Watteeuw haar gloednieuw autodeelsysteem voor. De autoverkoper uit Oostakker/St-Amandsberg wordt hiervoor franchisenemer van het autodeelplatform Stapp.in België. Via de app kunnen deelwagens gereserveerd, geopend en gesloten worden. De afrekening verloopt achteraf automatisch via de app.  In dit nieuwe Gentse autodeelsysteem zien Autodelen.net en Schepen Watteeuw het bewijs dat de ambitie van 20.000 autodelers tegen 2020 steeds dichterbij komt. 

Garage Van Der Linden: van 49 jaar ervaring als autoverkoper naar mobiliteitsaanbieder

De woorden autoverkoper en autodelen in één zin? Het kan in de eerste plaats contradictorisch klinken maar ligt duidelijk in de richting van de steeds populairder wordende trend van de deeleconomie waarbij gebruik boven bezit staat. Bovendien zijn de prognoses voor de toekomt van de autoverkoop wereldwijd duidelijk. We stevenen af op een stagnatie en op termijn zelfs naar een daling van het aantal verkochte privéwagens. Dit is echter maar één reden voor de innovatie bij garage Van der Linden: ‘De kern van ons verhaal is dat de mobiliteit van de toekomst wezenlijk zal moeten bijdragen tot het leefbaarder maken van steden en gemeenten. Met ons autodeelproject willen wij tonen dat autobedrijven daar een actieve rol kunnen én moeten in spelen. Op termijn zullen we onderzoeken of ons gamma aan elektrische fietsen ook kan ingezet worden om tot een totaaloplossing te komen voor de Gentenaar. ’, aldus Benoit, zaakvoerder garage Van Der Linden.

Autodelen

Jeffrey Matthijs, directeur van het Vlaams netwerk Autodelen.net juicht deze beslissing toe en legt uit: ‘Bij autodelen maken meerdere gezinnen gebruik van één of meerdere gezamenlijke auto’s. De impact is groot: een gedeeld voertuig vervangt gemiddeld 4 tot 10 private wagens en zorgt voor een jaarlijkse vermindering van 6 ton CO2-uitstoot. Bovendien kunnen autodelers jaarlijks 1.000 tot 3.000 euro besparen en hebben ze meer contact met hun buren. Garage Van Der Linden speelt hierop in door als eerste Gentse garage een aanbod autodelen uit te bouwen.’.

Autodelen bij garage Van Der Linden: gebruiksgemak voorop

Garage Van Der Linden doet beroep op een technologische oplossing in de vorm van een app waarbij gebruiksvriendelijkheid centraal staat. Geïnteresseerden registreren zich en schaffen op voorhand credits aan. Wanneer de auto nodig is, wordt hij gereserveerd via de app. De sleutel ligt in de wagen die via dezelfde app kan geopend worden.  Na de rit wordt de auto terug afgesloten via de smartphone en de rit wordt onmiddellijk afgerekend via de vooraf betaalde credits. Interessant is ook de mogelijke bedrijfstoepassing. Als gebruiker kan je aangeven of het over een privérit of een dienstverplaatsing gaat. De autodeelformule start een eerste pilot in de regio van Oostakker en St-Amandsberg waarna uitgebreid zal worden. De eerste standplaats is alvast bij garage Van Der Linden zelf in de Hogeweg te Sint-Amandsberg.

Franchisenemer van het Belgische Stapp.in 

In de zoektocht naar een systeem op maat kwam garage Van Der Linden uit bij een collega autoverkoper uit Temse. Garage Houttequiet experimenteert sinds 2017 met autodelen in het Waasland via de Stapp.in app.  ‘Het idee van Stapp.in is ontstaan vanuit de drijfveer om actief bij te dragen aan de verbetering van het milieu. Om ons heen zien we dat er een groeiende belangstelling is voor het verlagen van de CO2-uitstoot. Ons autodeelsysteem daagt mensen uit om zelf geen auto aan te schaffen, maar alleen een auto te gebruiken als ze er een nodig hebben’ , aldus Dirk Houttequiet zaakvoeder van Stapp.in België. Garage Houttequiet neemt zelf de regio Waasland voor haar rekening. Voor de exploitatie van het systeem in België doet Stapp.in een beroep op lokale garagebedrijven als franchisenemers. Op die manier trachten we een landelijke verspreiding met lokale verankering te bekomen. De Gentse autoverkoper Van Der Linden is meteen de eerste franchisenemer. Tegen 2020 mikt de Houttequiet op een 50-tal lokale autoverkopers die het voorbeeld van Van Der Linden volgen.

20.000 Gentse autodelers in 2020

Ook de Gentse schepen van mobiliteit Filip Watteeuw is in de wolken met dit nieuwe Gentse autodeelinitiatief. ‘Samen met Autodelen.net en de Gentse autodeelinitiatieven mik ik via de grootschalige autodeelcampagne ‘Gent op en top Autodeelstad ‘op  20.000 autodelers in 2020. Het feit dat de garagesector mee op kar van autodelen springt bewijst dat de mentaliteit in Gent aan het wijzigen is. We willen leefbare en veilige buurten in Gent waar je volop kan genieten van het publiek domein. Naast fietsen, wandelen en een goed openbaar vervoer is autodelen hierin een essentiële schakel’, aldus schepen Watteeuw.