Gedeelde mobiliteit bij woningbouwlocaties: Download het inspiratieboek en herbekijk de webinar

Steeds meer projectontwikkelaars, ontwerpers, planners en (lokale) overheden zien de voordelen in van de integratie van gedeelde mobiliteit bij woningbouwprojecten. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Welke voordelen biedt dit voor de omgeving? Tegen welke moeilijkheden lopen ontwikkelaars en overheden aan en wat vinden de bewoners ervan? Dit inspiratieboek helpt je alvast op weg!

Ruimte is een schaars goed in Vlaanderen. De bevolking neemt toe, steden en gemeenten groeien, nieuwe woningen en bijbehorende infrastructuur schieten als paddestoelen uit de grond en bijgevolg stijgt ook het ruimtebeslag in Vlaanderen. Door het uitstel van de betonstop verdwijnt de open ruimte in Vlaanderen razendsnel. De versnippering van deze ruimte en verkavelingen in de uithoeken van het land zorgen ervoor dat congestie een alomtegenwoordig fenomeen is. Het wagenbezit in Vlaanderen blijft stijgen en files worden elk jaar langer. De impact op de publieke ruimte is gigantisch, niet in het minst door enorme ruimte-impact van parkeerplaatsen.


Het Vlaams Beleidsplan Ruimte ontwikkelt een nieuwe visie om het bestaande ruimtebeslag optimaal te benutten. Om de steden en gemeenten van morgen te creëren en de ruimte in de toekomst leefbaar te maken moeten we inzetten op een betere indeling en betere benutting van deze ruimte. Tegen 2040 zal bouwen enkel nog in de bestaande ingenomen ruimte kunnen. De weg naar deze nieuwe ruimte is echter nog lang: nog elke dag wordt gemiddeld 7 hectare open ruimte in Vlaanderen verhard. Het gevolg is een aanhoudende droogte en een gebrek aan ruimte voor de burgers.


Toch zijn er oplossingen. Naast een broodnodige bouwshift kan ook een verandering in mobiliteitsbeleid een verschil maken. Een andere, duurzame manier van verplaatsen, kan ervoor zorgen dat niet enkel de luchtkwaliteit verbetert en het congestieprobleem opgelost wordt, maar ook dat er meer ruimte vrijkomt voor mensen en minder voor wagens. De keuze om in te zetten op gedeelde mobiliteit zorgt ervoor dat de impact van het verkeer op de ruimte drastisch zal dalen. Omwille van deze reden ijveren we dan ook sterk voor de integratie van gedeelde mobiliteit in het ruimtebeleid en bij bouwprojecten. Hoewel dat niet betekent dat gedeelde mobiliteit dé oplossing is voor alle problemen, is het een essentiële schakel voor de creatie van een betere leefruimte.

De grote verdienste van deze tweede versie van het inspiratieboek is het bijkomende hoofdstuk 4 waarin een helder en duidelijk overzicht gegeven wordt van de juridische mogelijkheden om gedeelde mobiliteit structureel te integreren in woningbouwprojecten.

Herbekijk de webinar

Op 15 september 2020 organiseerden we een webinar over de integratie van gedeelde mobiliteit bij woningbouwlocaties. Herbekijk de volledige webinar hier. 

Het programma

  • Korte introductie door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers
  • Tips & tricks voor de structurele implementatie van gedeelde mobiliteit bij woningbouwlocaties (Autodelen.net)
  • Panelgesprek met o.a. prof. Dirk Lauwers (UGent), Philippe Teughels (Van Roey Vastgoed), Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu, Stefaan Claeyssens (Stad Gent) en Ronald Bolderman (Mobeazy)
  • Q&A

Gepubliceerd op 18 september 2020