Interactieve zuil autodelen

Autodelen.net verhuurt 2 interactieve zuilen (1 houten en 1 reboard) die de voordelen en impact van autodelen belichten. De zuilen kunnen geplaatst worden op een openbare locatie om op die manier passanten op een leuke manier te informeren over autodelen.

De interactieve zuilen bestaan elk uit 8 losse panelen die in elkaar geschoven kunnen worden. Op de zuil vind je informatie over autodelen met QR-code naar de website, een whiteboard om op te schrijven, folderbakjes, een quiz en illustraties met een schuifelement.

De houten zuil is geschikt om buiten te staan, maar is niet regenbestenig. De zuil uit reboard mag enkel binnen gebruikt worden.  

DUUR

1 tot 4 werkdagen

GEBRUIK VOOR

Inkleding van een infostand rond duurzame mobiliteit/autodelen op een plaatselijk evenement

KOST

Administratieve kost: 100€ (of gratis binnen begeleidingstraject)

Leveringskosten: op kosten van de lokale overheid (ofwel zelf ophalen) – afh. van aantal kilometers

LEVERING

Zelf ophalen op kantoor Autodelen.net of betalen van de leveringskosten

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 • De stand wordt bemand door een vrijwilliger of medewerker van het gemeente-/stadsbestuur die inhoudelijk meer info kan geven over autodelen in de gemeente
 • De stad/gemeente voorziet folders over het aanbod van autodelen in de gemeente/stad
 • De volledige stand wordt in de oorspronkelijke staat terugbezorgd. 
 • De stand mag niet aan regen worden blootgesteld
 • De gemeente communiceert over de digitale infosessies van Autodelen.net

DUUR

2 – 4 weken

GEBRUIK VOOR

Een mini-expo in bv. gemeentehuis, bibliotheek… Eventueel kan ook de sjoelbak ‘scoor de voordelen van autodelen’ aanvullend worden uitgeleend. 

KOST

Administratieve kost: 300 (of samen met infosessie door Autodelen.net €450)

Leveringskosten op kosten van de lokale overheid (ofwel zelf ophalen) – afh. van aantal kilometers

LEVERING

Zelf ophalen op kantoor Autodelen.net of betalen van de leveringskosten

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 • De stand wordt geplaatst in een binnenruimte die tijdens de openingsuren wordt bemand door een medewerker van de stad/gemeente
 • De uitgebreide communicatie over de expo via alle gemeentelijke/stads-kanalen
 • De stad/gemeente zorgt dat er steeds folders over het aanbod van autodelen in de gemeente/stad beschikbaar zijn in de zuil 
 • De volledige stand wordt in de oorspronkelijke staat terugbezorgd. 

BREDER KADER

De gemeente koppelt de expo tenminste aan een concrete call-to-action rond autodelen, zoals:

 • De uitgebreide aankondiging van een infosessie (in eigen organisatie of door Autodelen.net) → zie checklist infosessie 
 • De aankondiging van een gemeentebrede bevraging rond autodelen (als basis voor het verwezenlijken van de lokale autodeelambities) 
 • De lancering van een incentive zoals een subsidie voor wie start met autodelen
 • De lancering van een nieuw autodeelsysteem in de stad/gemeente
 • De aankondiging van een ondersteuningsmogelijkheid zoals bv de mogelijkheid om een deelauto te reserveren in de bibliotheek, de mogelijkheid om hulp te krijgen bij de berekening van het individuele voordeel via savewithcarsharing.be 

TIP

Spreek je buurgemeenten/intercommunale/provincie aan en stem je acties op elkaar af. Op die manier blijven de leveringskosten en -kilometers beperkt!