Werk samen met partners

Samen sta je sterker! Als je autodelen op grote schaal gelanceerd wil krijgen, zoek je best enkele lokale partners die mee communiceren of zich mee inzetten voor autodelen. Niet enkel bereik je zo meer mensen, ook geniet zo’n partner reeds vertrouwen van zijn achterban. Wie bij elkaar in de buurt woont of elkaar kent en vertrouwt is sneller geneigd om te delen.

Sla je handen in elkaar met plaatselijke partners. Je kan hiervoor eens contact opnemen met onderstaande organisaties en verenigingen:

 • Natuur- en milieuverenigingen zoals VELT, Natuurpunt, Oxfam
 • Mobiliteitsorganisaties zoals Fietsersbond, trage wegen
 • Gemeentelijke adviesraden zoals milieuraad, mobiliteitsraad, seniorenraad, adviesraad Etnisch-culturele diversiteit
 • Deelorganisaties zoals co-housing, burgercoöperaties, LETS, fietsbiebs, lokale munten
 • Scholen en oudercomités 
 • Jeugdbewegingen
 • Lokale duurzaamheidsinitiatieven en lokale handelaars die bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Ledenorganisaties zoals OKRA, Landelijke Gilden, Familiehulp, KVLV Vrouwen met Vaart
 • Wijkactoren zoals wijkcomités, wijkopbouwwerkers en sociale huizen
 • De stad of gemeente (zie hiervoor ook een uitgebreide uitleg in hoofdstuk 6 ‘Wegen op lokaal beleid’) 
 • Verenigingen waar je zelf lid van bent 

Je kan deze partners op verschillende manieren betrekken, afhankelijk van de tijd en engagement die zij er willen insteken. Check onze pagina ‘organisaties en verenigingen’ voor de acties die jullie samen kunnen ondernemen. Ook mogelijke financieringsbronnen vermelden we er.

Naar aanleiding van Week van de Mobiliteit sloeg ik de handen in elkaar met lokale organisaties Gruunrant (onthardingsproject) en Zuidrant (energiecoöperant) voor de organisatie van een mini-autodeelsalon. Door met verschillende partners samen te werken, trek je meer geïnteresseerden en een diverser publiek. Bovendien kan je het voorbereidend werk wat verden. Een win-win dus! (Wouter uit Wijnegem)