Auto's op parking

Shared Mobility Masters

Samen naar 2 deelwagens per 1.000 inwoners? In het traject Shared Mobility Masters leer je hoe je van autodelen een succes maakt in je stad of gemeente. Je wisselt je ervaringen uit met een kleine groep van lokale overheden, en je krijgt begeleiding van de experts van Autodelen.net.

Eens je de eerste stappen gezet hebt rond autodelen in je gemeente, kom je plots voor andere uitdagingen te staan, die je misschien niet zag aankomen:

 • Je weet dat je parkeernorm voor woonprojecten te hoog is. Want hoe meer autodelers, hoe minder parkeerplaatsen er nodig zijn. Of liever: hoe minder parkeerplaatsen er zijn, hoe interessanter autodelen wordt. Maar wat is de vervangratio van deelwagens in jouw gemeente? En hoe bepaal je daarmee dan een goede parkeernorm als gemeente?
 • Hoe integreer je autodelen in woonprojecten? Welke rol kan de projectontwikkelaar spelen in het vergroten van het aanbod deelwagens? Hoe kom je tot heldere richtlijnen in je stedenbouwkundige verordening?
 • Je hebt het grote publiek al bereikt met je communicatie over autodelen. Maar hoe maak je autodelen bekend bij moeilijkere doelgroepen?
 • Hoe maak je een future proof parkeerbeleid, dat autodelen stimuleert?

Herken jij deze lastige kwesties, die jij als mobiliteitsambtenaar of duurzaamheidsambtenaar moeilijk op je eentje kan oplossen?

Wat als je deze kwesties samen zou kunnen aanpakken met andere gemeenten, die voor dezelfde uitdagingen staan?
Wat als je je eigen cases zou kunnen voorleggen aan de experts van Autodelen.net?
Wat als we nu samen aan innovatie zouden doen?

Stap in het collectief begeleidingstraject, samen met 7 gelijkaardige gemeenten.
Je kan uitwisselen met andere mobiliteits- of duurzaamheidsambtenaren en je krijgt begeleiding op maat van de experts van Autodelen.net.
Samen werken we bestaande drempels weg, klaren we vragen uit en vinden we oplossingen voor je cases.

Wat levert Shared Mobility Masters je op?

 • Je hebt innovatieve oplossingen in handen voor de netelige kwesties van parkeerbeleid, parkeernormen …
 • Je weet met welke communicatie-acties je het verschil maakt en waar je dus wel en niet op moet inzetten.
 • Je hebt je burgers geactiveerd, en de eerste stappen gezet om moeilijkere doelgroepen te bereiken.
 • Je kent de exacte impact van autodelen op jouw gemeente.
 • Je hebt een stevig netwerk uitgebouwd van collega’s uit andere gemeenten.

Hoe ziet het traject eruit?

 • Een traject van 2 jaar, waarin we werken aan het kader, de vraag en het aanbod van autodelen in jouw gemeente.
 • De kans om te leren van andere deelnemende gemeenten en voorbeeldsteden die de doelstelling reeds behaalden. We organiseren hiervoor 6 groepsbijeenkomsten.
 • Beroep kunnen doen op de expertise en jarenlange ervaring van Autodelen.net en externe experts.
 • Een flexibel traject. We vertrekken vanuit concrete vraagstukken en noden die leven in jouw en de andere gemeenten.
 • Een begeleiding op maat. Binnen het traject ondersteunen we jou bij het uitwerken van een gedifferentieerd parkeerbeleid en een beleidskader (met o.a. het berekenen van een vervangratio op maat). We zoeken naar antwoorden op maat voor de drempels die jouw gemeente vandaag ervaart.
 • Ondersteuning bij de communicatie over autodelen (ook voor moeilijkere doelgroepen) en het aantrekken van nieuw aanbod (bijvoorbeeld via particulier autodelen).
 • Een impactmeting in jouw gemeente één jaar na de start van het traject om te kijken welke invloed autodelen heeft gehad op het wagenbezit en modal shift in jouw gemeente.

Wat verwachten wij van jou

 • Je engageert je om tijdens een traject van 2 jaar te werken aan het kader, de vraag en het aanbod van autodelen in jouw gemeente. We verwachten dat je je huiswerk maakt tussen de bijeenkomsten door en concrete acties uitvoert op basis van wat er tijdens de collectieve bijeenkomsten en individueel besproken wordt.
 • Je zorgt voor uitwisseling met andere collega’s. Afhankelijk van het thema van de bijeenkomst betrek je collega’s van de dienst mobiliteit, communicatie, ruimtelijke ordening, … Uitwisseling tussen de gemeentediensten is belangrijk in dit traject.

Timing

Voor de eerste editie van Shared Mobility Masters zijn alle kandidaten geselecteerd. Het traject start in mei 2023.
De duurtijd van het traject is 2 jaar.

Word jij een Shared Mobility Master?

De eerste editie is ondertussen gestart, maar we plannen een vervolg!

Geef ons een seintje via dit formulier, dan hoor je snel van ons!

Prijs

Een traject kost € 6.000, maar Autodelen.net kan je een korting bieden van 50% (€ 3.000) via projectsubsidies.

Op zoek naar een potentieel subsidiekanaal voor de overige € 3.000? Lokale overheden die het Lokaal energie- en klimaatpact tekenden kunnen ook de trekkingsrechten hiervan gebruiken voor de financiering van deze begeleiding.