Auto's op parking

Shared Mobility Masters

Samen naar 2 deelwagens per 1.000 inwoners? In het traject Shared Mobility Masters leer je hoe je van autodelen een succes maakt in je stad of gemeente. Je wisselt je ervaringen uit met een kleine groep van lokale overheden, en je krijgt begeleiding van de experts van Autodelen.net.

Heeft jouw gemeente de eerste stappen al gezet richting de LEKP-doelstelling ‘1 toegangspunt voor 1000 inwoners’ maar geraakt de implementatie niet on track? Of ben je als gemeente geen rookie meer op vlak van autodelen en ben je klaar voor iets nieuws? Dan helpen we jou met Autodelen.net graag verder! Stap in ons collectief begeleidingstraject en zet samen met 7 gelijkaardige gemeenten concrete stappen vooruit om autodelen te doen slagen! 

Ons vertrekpunt is de integratie van autodelen in de woonomgeving. We gaan samen aan de slag om bestaande drempels weg te werken, concrete vragen uit te klaren en eigen cases te bespreken. 

Wat mag je verwachten?

  • Een traject van 2 jaar, waarin we werken aan het kader, de vraag en het aanbod van autodelen in jouw gemeente.
  • De kans om te leren van andere deelnemende gemeenten en voorbeeldsteden die de doelstelling reeds behaalden. We organiseren hiervoor 6 groepsbijeenkomsten.
  • Beroep kunnen doen op de expertise en jarenlange ervaring van Autodelen.net en externe experts.
  • Een flexibel traject. We vertrekken vanuit concrete vraagstukken en noden die leven in jouw en de andere gemeenten.
  • Een begeleiding op maat. Binnen het traject ondersteunen we jou bij het uitwerken van een gedifferentieerd parkeerbeleid en een beleidskader (met o.a. het berekenen van een vervangratio op maat). We zoeken naar antwoorden op maat voor de drempels die jouw gemeente vandaag ervaart.
  • Ondersteuning bij de communicatie over autodelen en het aantrekken van nieuw aanbod (doorlopend advies per telefoon/mail of in meeting)
  • Een impactmeting in jouw gemeente één jaar na de start van het traject om te kijken welke invloed autodelen heeft gehad op het wagenbezit en modal shift in jouw gemeente.

Wat verwachten wij van jou

  • Je engageert je om tijdens een traject van 2 jaar te werken aan het kader, de vraag en het aanbod van autodelen in jouw gemeente. We verwachten dat je je huiswerk maakt tussen de bijeenkomsten door en concrete acties uitvoert op basis van wat er tijdens de collectieve bijeenkomsten en individueel besproken wordt.
  • Je zorgt voor uitwisseling met andere collega’s. Afhankelijk van het thema van de bijeenkomst betrek je collega’s van de dienst mobiliteit, communicatie, ruimtelijke ordening, … Uitwisseling tussen de gemeentediensten is belangrijk in dit traject.

Timing

Toon je interesse vóór 1 maart 2023. We starten met het traject in het voorjaar van 2023.
De duurtijd van het traject is 2 jaar.

Word jij een Shared Mobility Master?

Laat je gegevens hier na om je interesse te tonen. We nemen snel contact met je op en plannen een intakegesprek. Samen bekijken we wat jouw noden zijn en hoe we jou het beste kunnen helpen. Daarna kan je je inschrijven.

Prijs

Een traject kost €6.000, maar Autodelen.net kan je een korting bieden van 50% (€3.000) via projectsubsidies.

Op zoek naar een potentieel subsidiekanaal? Lokale overheden die het Lokaal energie- en klimaatpact tekenden kunnen ook de trekkingsrechten hiervan gebruiken voor de financiering van deze begeleiding.