Fiscaliteit en autodelen

11/03/2016

Autodelen.net en Taxistop pleiten voor een nieuw fiscaal kader voor de deeleconomie. Dit kader moet gecreëerd worden, om de positieve impact van het delen te erkennen en te stimuleren (sociale cohesie, efficiënt gebruik grondstoffen, …), maar ook om zij die inkomsten verwerven uit transacties in deze nieuwe economieën een faire fiscale bijdrage te laten betalen aan de samenleving.

Deeleconomie

Sinds 2011 is de deeleconomie gedefinieerd als een trend. Nooit eerder deelt men zoveel spullen, tijd, wagens, …. De trend werd voor het eerst benoemd door Rachel Botsman in What’s Mine is yOURS. De exponenten van deze trend zijn globale marktspelers zoals Uber en AirBnB. Het allergrootste taxibedrijf, zonder eigen auto’s en de allergrootste aanbieder voor overnachtingen, maar zonder eigen accommodatie. De deeleconomie is de pioniersfase voorbij. Er is een breed landschap ontstaan van commerciële en impactgedreven aanbieders, van lokale tot globale spelers.

Verder stellen we vast dat het woord “delen” door haar brede definitie – toegang hebben tot – heel erg is uitgehold. Delen is een spectrum geworden, van burendelen in de enge zin, tot het quasi verrichten van een fulltime tijdsbesteding, al dan niet als zelfstandige.

Winstoogmerk

De verschillende initiatieven hebben vaak voor de betrokkenen én het organiserende bedrijf een winstoogmerk, hetzij in geld, hetzij in goederen. De grens tussen delen en werkelijk bijverdienen is in veel gevallen erg vaag, waardoor een onzeker fiscaal klimaat is ontstaan. Bovendien worden vaak heel wat transacties nooit aangegeven. De overheid loopt hierdoor dus ook heel wat inkomsten mis.

Het aantal transacties in deeleconomie per gebruiker is bovendien sterk aan het toenemen: Volgens de website “Inside AirBnB”  zijn 66% van de verhuurde kamers in Antwerpen vandaag appartementen, die exclusief voor AirBnB worden aangeboden (gemiddeld 105 nachten op jaarbasis). Deze trend zorgt dus ook voor een hoge druk op de lokale woningmarkt, waardoor er steeds minder appartementen beschikbaar zijn voor reguliere verhuring.

Nieuw kader

Taxistop en Autodelen.net pleiten daarom voor een nieuw fiscaal kader voor de deeleconomie. De deeleconomie bevat vandaag een heel breed spectrum. Met ons voorstel willen we dit erkennen. We willen geen lijn trekken tussen goede en slechte aanbieders, maar een correct kader creëren dat maatschappelijk fair en voor iedereen duidelijk is.

Uitgangspunten:

  • Beperkt vrijgesteld bedrag voor deelactiviteiten op basis van omzet
  • Aftrek reële kosten of forfait
  • Eenvoudige fiscale behandeling: mogelijkheid tot inning door operator
  • Duidelijkheid voor gebruikers en operatoren

Voor meer info, mail naar jeffrey@www.autodelen.net.

Maart 2016

Gerelateerd nieuws