Autodelen leidt niet tot meer schadegevallen

01/03/2018

Als directeur van Autodelen.net juich ik het dalen van het aantal schadegevallen toe (zie berichtgeving 21/02 vrtnws ‘ Waarom het aantal schadegevallen met auto’s drastisch daalt’). Ik was echter wel verrast te lezen dat autodelers nonchalant zouden zijn en zorgen voor een stijging van het aantal ongevallen. Reden genoeg voor mij om op onderzoek uit te gaan.

De stellingen genuanceerd

Minder dan 6% verzekerde wagens had in 2017 een schadegeval. Dat zijn er 35.000 minder dan in 2010. Deze daling is voornamelijk te wijten aan verbeterde technologie, aldus het artikel op de vrtnws-site. Het artikel gaat echter verder en zegt dat autodelen zorgt voor een verhoging van de schadestatistiek. Als reden wordt onder andere aangehaald dat deelauto’s gebruikt worden door verschillende chauffeurs met verschillend rijgedrag en dat er minder verantwoordelijkheidsgevoel is bij de autodelers omdat het niet om de eigen wagen gaat.

Ik betwist niet dat autodelers minder met de auto rijden. In tegendeel, dat is net één van de grootste maatschappelijke voordelen van autodelen. Mensen die vroeger reflexmatig de eigen auto gebruikten gaan daar nu rationeel mee om waardoor ze veel vaker voor alternatieven (te voet, fiets, openbaar vervoer) kiezen. Het gevolg is inderdaad dat autodelers vaker minder ervaring hebben met autorijden.

Het artikel vervolgt met: ‘We zien duidelijk meer voertuigen uit autodeelsystemen in garages’. Hieruit afleiden dat autodelers meer ongevallen veroorzaken is op zijn minst kort door de bocht. Een belangrijke nuance is dat een deelauto statistisch gezien gemiddeld ruim 20 à 30% meer kans heeft op een ongeval doordat er meer mee gereden wordt. Een deelwagen rijdt immers jaarlijks 20.000 à 25.000 kilometer tegenover ca. 15.000 à 17.000 km voor een privéauto. Alweer een belangrijk maatschappelijk voordeel: doordat een deelwagen gemiddeld een doorlooptijd van 3 jaar heeft, rijden autodelers niet alleen minder autokilometers in minder wagens maar ook steeds met de technologisch meest up-to-date wagens waardoor bv. brandstofgebruik ook steeds minder wordt.

Autodeelaanbieders aan het woord

Na het lezen van het betreffende artikel ging ik ook ten rade bij de autodeelaanbieders zelf om te bekijken of de stellingen klopten met de realiteit.

Wat allereerst opvalt is dat er een belangrijk onderscheid is tussen het gebruik van deelwagens van aanbieders en het delen van privé-wagens. Wat deze laatste categorie betreft is bijna unaniem te horen dat er net minder ongevallen gebeuren. Het gebruik van een wagen van een buur of kennis leidt klaarblijkelijk tot meer voorzichtigheid en verantwoordelijkheid bij autodelers. Het gaat immers over iemand die je kent en je wil een goede indruk nalaten om de wagen in de toekomst ook nog te kunnen gebruiken. De verschillende formules van peer-to-peer reviews waarbij gebruikers en eigenaars elkaar kunnen beoordelen na elke rit leveren ongetwijfeld een positieve bijdrage tot het rijgedrag van autodelers. Bovendien zullen deze gedeelde privé-auto’s ook opgenomen zijn in de statistieken van de verzekeringsmaatschappijen en dragen ze dus ook bij tot de daling van het aantal schadegevallen.

Voor autodeelaanbieders met een eigen vloot is het verhaal genuanceerder. Hier valt de sociale controle door de relatie eigenaar–gebruiker weg. In dit systeem gebruiken autodelers deelwagens van een bedrijf en is er per definitie minder betrokkenheid tussen eigenaar en gebruiker. De bevraging leert dat sommige autodeelaanbieders inderdaad een gemiddeld hoger ongevallen percentage hebben maar andere kunnen ronduit schitterende statistieken voorleggen. Zo kan het schade percentage zelf onder 1% duiken. Bovendien moeten we de stelling beschreven in het VRTNWS artikel ook hier weer nuanceren. Daar waar bij kleine schade aan privé-voertuigen de verzekering niet noodzakelijkerwijs ingelicht wordt, passeert bij autodelen elke schade langs de verzekering.

Conclusie

Los van het feit dat er diepgaander onderzoek nodig is om te stellen dat autodelers meer ongevallen veroorzaken, levert een oppervlakkige bevraging bij autodeelaanbieders al voldoende stof tot nuance. Bovendien zijn de maatschappelijke voordelen van autodelen (meer ruimte, minder C0² uitstoot, betaalbare mobiliteit, …) dusdanig hoog dat de eventuele meerkost aan schadeclaims vele malen terugkeren naar de maatschappij. Zoals ikzelf, Autodelen.net en haar netwerk steeds weer herhalen: ‘de toekomst is gedeeld!’

Jeffrey Matthijs, directeur Autodelen.net

Gerelateerd nieuws