“Autodelen in de lift”: het volledige verhaal

13/02/2017

We konden er op 3 februari niet om heen. Autodelen zit in de lift. Toen ik als medewerker van Autodelen.net tijdens een interview met Peter Decroubele van de VRT de cijfers en tendensen van 2016 besprak, had ik niet gedacht dat dit zo een hot item zou worden de volgende dag. Van mijn gemaakte planning kwam die dag niets in huis. Ik werd voortdurend gebeld, geïnterviewd en gevraagd voor reportages van nieuwsdiensten van kranten, radio en TV.
Mooi dus! Autodelen genereerde die dag meer aandacht en interesse dan enkele maanden werken met een team gemotiveerde medewerkers. We leven echter in een tijd waarin redactionele artikels maximaal enkele honderden woorden mogen bevatten en waarin reportages maximaal enkele minuten mogen duren. Met deze blog wil ik graag iets meer duiding geven bij autodelen anno 2017.

Beginnen met de facts

Vlaanderen telt eind 2016 ca. 28.000 autodelers. Dit is een verdubbeling in vergelijking met eind 2015. Vlaanderen kent ondertussen 9 actieve autodeelorganisaties. Er zijn 4 autodeelaanbieders met een eigen vloot (Cambio, Bolides, Partago en Stapp.in). Zij hebben een wagenpark en stellen dat ter beschikking van hun leden. Daarnaast is het ook mogelijk om een eigen privé-auto te delen. Dat kan kostendelend (via Cozycar en Dégage) of tegen een marktprijs op een online platform (via CarAmigo, Drivy en Tapazz). Deze laatste wordt ook wel P2P-autodelen genoemd, best te vergelijken met AirBnB maar i.p.v. het aanbieden van privé-accommodaties worden auto’s op de website geplaatst.

Succes te danken aan P2P maar…

De onwaarschijnlijke verdubbeling komt voor de helft op naam van de exponentiële toename van het aantal geregistreerden op de P2P-platformen (+ 7.000). Dit is fantastisch maar de eerlijkheid gebiedt ons te nuanceren. De registratie op dergelijke platformen is bewust zeer laagdrempelig gehouden en is ook een noodzakelijke voorwaarde opdat mensen in deze jachtige maatschappij geregistreerd zouden geraken. Als we kijken naar de reële transacties zien we dat een groot deel van deze mensen nog geen gebruik maakten van een deelauto. Vooralsnog zijn er geen concrete cijfers uit Vlaanderen maar de grootste Nederlandse P2P-autodeelorganisatie (Snappcar: 225.000 leden en 20.000 beschikbare deelauto’s) maakte cijfers bekend waaruit bleek dat een deelwagen op hun platform gemiddeld slechts 6 keer per jaar wordt gebruikt.

Moeten we dit erg vinden? Absoluut niet!

Elke vorm van autodelen heeft een specifieke impact op vlak van milieu, mobiliteit en gezinsbudget. Zo vervangen autodeelaanbieders met een eigen vloot en het kostendelende systeem het grootste aantal privé-wagens (respectievelijk gemiddeld 12 en 5). De grote verdienste van P2P-platformen is dat zij autodelen op een zeer laagdrempelige manier beschikbaar maken voor het grote publiek. Het is een ideale kennismaking met autodelen en kan leiden tot het definitief afzien van het privé-bezit van wagens. Bovendien is het ook een ideale aanvulling op autodeelaanbieders met een eigen vloot die eerder mikken op kortere termijn gebruik, daar waar P2P-platformen mikken op het gebruik voor langere periodes.

Verklaring van het succes van autodelen

“Hoe komt dit?” werd mij die bewuste dag wel twintig keer gevraagd. Ook de filmploeg van het VRT-journaal stelde dit als eerste vraag. Ik had mijn antwoord, goed voorbereid, klaar. De eerste reden die ik aanhaalde was de trend van de deeleconomie. Iedereen heeft ondertussen als eens gehoord van AirBnB of Uber. Dit zijn hippe en trendy bedrijven die de deeleconomie mee op de kaart zetten. Autodelen surft mee op dit succes.

“Ten tweede”, zei ik vol overtuiging “zien we dat de nieuwe generaties, de zgn. millenials niet zo veel meer hebben met het bezitten van een auto”. Het credo “mijn auto, mijn vrijheid” geldt niet meer voor hen. Integendeel, zij zien de files elke dag langer worden, ze vinden geen parkeerplaats in de stad, er is de klimaatopwarming enz. Deze vaststellingen zorgen ervoor dat zij geen auto meer willen bezitten maar er gewoon één willen gebruiken als ze er dan toch eens één nodig hebben.

En als derde vaststelling zien we ook steeds meer nieuwe autodeelinitiatieven opduiken. Dat zijn lokale spelers zoals het Gentse Partago of de organisatie Stapp.in uit Beveren maar ook internationale spelers vaak gelinkt aan automerken. Zo heeft BMW Drivenow ontwikkeld en Mercedes Car2go. De toename van het aanbod voor autodelen zorgt ervoor dat meer mensen een systeem op maat vinden.

Het komt dus door de millenials…

Na mijn derde punt werd ik onderbroken. Blijkbaar had ik het hele interview al te vol gepraat. Er was enkel uitzendtijd voor de quote over de millenials. Jammer, en eigenlijk wou ik ook nog uitleggen dat overheden ook steeds meer op de kar springen via het opstellen van autodeelactieplannen en een Vlaamse resolutie autodelen, en dat bedrijven en garages ook aan het evolueren zijn naar mobiliteitsaanbieders, en dat de zelfrijdende auto nog meer voor een boost van autodelen zal zorgen, en… Ik denk wel dat ik ergens begrijp dat te veel informatie geven nefast is voor de boodschap. Hoe dan ook, autodelen is een blijver!

 

Gerelateerd nieuws