Beleidsaanbevelingen autodelen voor nieuwe regeringen

28/06/2019

De kiezer heeft beslist. Nu is het aan de verkozenen om de regeringen te vormen. Hoe ze er ook uitzien, één ding staat vast: mobiliteit wordt een belangrijke bevoegdheid. Niet alleen omwille van de steeds groter wordende files maar ook om de klimaatdoelstellingen te behalen. Autodelen is één van de essentiële schakels in een duurzame, gebruiksvriendelijke en efficiënte mobiliteit voor iedereen. Autodelen.net en diverse autodeelaanbieders (BattMobiel, Bolides, Cambio, Dégage, DriveNow, Drivy, Partago, PoppyStapp.in en Zen Car)  maken het gemakkelijk voor de nieuwe ministers en geven hier concrete tips en advies voor de komende regeerakkoorden. 

De ondertekenaars bieden in dit memorandum handvaten en concrete maatregelen voor het toekomstige Vlaamse en federale bestuur met als doel autodelen mainstream te maken en van Vlaanderen en België een bereikbare, mobiele, duurzame en leefbare regio te maken. Dit memorandum focust op vier pijlers met directe impact voor autodelen. Daarnaast is het belangrijk dat autodelen deel uitmaakt van een bredere duurzame visie om van Vlaanderen een toegankelijke mobiele regio te maken (bv. inzetten op uitbreiding van infrastructuur voor fiets en openbaar vervoer, het financieel minder interessant maken van het bezit van een privéauto, stimuleren van ritdelen, duidelijke visie op een ruimtelijke ordening met nadruk op kernversterking en inbreiding,…).

De vier pijlers zijn:

  • Autodelen mainstream maken
  • Autodelen is geconnecteerde mobiliteit
  • Fiscale maatregelen
  • Zero-emissie

Download het memorandum 2019

We wensen je veel inspiratie!

Meer info via jeffrey@www.autodelen.net

Maandag 1 juli 2019

Gerelateerd nieuws