Gentse en Japanse deelmobiliteit: kruisbestuiving kent geen grenzen

16/07/2018
Waarom een door de tsunami getroffen Japanse regio voor autodelen kiest …

Zondag 15 juli 2018. Autodelen.net en Taxistop ondertekenden dit weekend in Japan een samenwerkingsovereenkomst met de Japan CarSharing Association om ervaringen rond autodelen blijvend met elkaar uit te wisselen. Beide mobiliteitsorganisaties werden hiervoor uitgenodigd in de kuststad Ishinomaki, waar autodelen werd opgestart tijdens de heropbouw na de zware tsunami van 2011.

Tsunami

Op 11 maart 2011 werd het noordoosten van Japan zwaar getroffen door een zeebeving en tsunami. De kuststad Ishinomaki leed het zwaarst. 4.000 inwoners lieten het leven en een groot deel van de stad werd volledig weggespoeld. Omdat de metershoge vloedgolf ook 60.000 auto’s total loss beschadigde, werd in 2011 de Japan CarSharing Association opgericht.

Japan CarSharing Association

De organisatie zorgt ervoor dat bewoners met elkaar auto’s kunnen delen. Ze stelt vandaag 15 auto’s ter beschikking voor hoofdzakelijk oudere personen die zich na de ramp geen nieuwe auto konden aanschaffen. De auto’s worden gedeeld door verschillende bewonersgroepen. Vrijwillige chauffeurs brengen de ouderen met de deelauto’s naar de dokter, de winkel of op familiebezoek.

Bezoek aan Europa

Eind 2017 bezocht de Japan CarSharing Association Europa. Ze maakte daarbij ook een stop in Gent om de verschillende Gentse autodeelinitiatieven te leren kennen. Ze ontdekte daarbij grote gelijkenissen met het kostendelend particulier autodelen in Vlaanderen en Minder Mobiele Centrales“Toen de Japanse delegatie in Gent was, waren ze erg geëmotioneerd om te zien dat aan de andere kant van de wereld anderen op een succesvolle, impact-gedreven manier gelijkaardige diensten hadden ontwikkeld. Dit raakte hen toen, omdat dit de relevantie van hun eigen werk aantoonde”, vertelt Angelo Meuleman van Taxistop. “We waren dan ook enthousiast om op hun uitnodiging in te gaan”.

Memorandum of Understanding in Japan

Op 13 en 14 juli waren Autodelen.net en Taxistop ter plekke om hun ervaringen te delen met vertegenwoordigers van het openbaar vervoer, lokale overheden en andere Japanse organisaties en bedrijven. Hun ervaring moet de Japan CarSharing Association helpen om ter plaatse betere en duurzame samenwerkingen uit te bouwen en zo te groeien.

Het is de intentie van de Japan CarSharing Association om niet langer deel uit te maken van het lokale herstelprogramma. Ze wil een permanente oplossing aanbieden. “We willen de voordelen van autodelen en vrijwilligersvervoer voor ouderen maximaliseren en een structurele vervoersoplossing aanbieden aan bewoners van Ishinomaki en andere steden in de regio.” aldus  Takehiko Yoshizawa van de Japan CarSharing Association.

Om dit doel te bereiken ondertekenden Autodelen.net en Taxistop een Memorandum of Understanding. De overeenkomst houdt in dat de organisaties willen samenwerken voor een duurzame samenleving waarin mensen worden samengebracht via autodelen.

Gerelateerd nieuws