Jaaroverzicht 2020: Beleidsacties van Autodelen.net

08/01/2021

De Covid-19 crisis schudde in 2020 de volledige maatschappij doorheen, inclusief de wereld van autodelen en gedeelde mobiliteit. In deze bizarre tijden zat Autodelen.net echter niet stil. Door volop in te zetten op relevante beleidsdossiers wilden we enerzijds de organisaties die auto- en fietsdelen aanbieden ondersteunen en anderzijds gedeelde mobiliteit de komende jaren structureel verder laten groeien. We nemen je graag in vogelvlucht mee doorheen dit woelig en uitdagend jaar. Het volledig overzicht vind je hier terug. 

Covid-19 steunmaatregelen gedeelde mobiliteit

In het voorjaar van 2020 ging een groot deel van onze aandacht naar de impact van de Covid-19-maatregelen op de werking van de auto- en fietsdeelorganisaties. Al snel werd duidelijk dat het gebruik van deelauto’s en –fietsen drastisch kelderde. Uit een rondvraag van Autodelen.net bleek dat in de eerste weken van de lockdown het gebruik met gemiddeld 60 tot 80% was gedaald.

Reeds van bij het prille begin van deze crisis pleitte Autodelen.net bij verschillende beleidsniveaus  voor bijkomende ondersteuning voor de organisaties van gedeelde mobiliteit bovenop de bestaande maatregelen. Deze inspanningen resulteerden begin juni uiteindelijk in de aankondiging van Vlaams minister Peeters dat er 460.000 euro werd vrijgemaakt voor de sector van gedeelde mobiliteit. Dit is alvast een mooie erkenning voor het stijgende belang van gedeelde mobiliteit in Vlaanderen. Zeker aangezien verschillende sectoren geen specifieke middelen ontvingen. Voor autodeelaanbieders werd het volledige voorziene bedrag (230.000 euro) opgebruikt, Voor deelfietsen werd 41.330 euro van de voorziene 230.000 niet opgebruikt.

Uitrol decreet basisbereikbaarheid en aanverwante Vlaamse beleidsdossiers

In 2020 werd op Vlaams niveau ook verder gewerkt aan de uitrol van het decreet Basisbereikbaarheid dat vanaf 2022 een brede waaier aan openbaar vervoer in Vlaanderen vormgeeft. Autodelen.net volgde deze ontwikkelingen op de voet en trad hiervoor in nauw overleg met de auto- en fietsdeelaanbieders en belangrijke stakeholders zoals bv. VVSG, het kabinet van de minister en de Vlaamse administratie. De minister werd hierover op ons initiatief ook geïnterpelleerd in het Vlaams Parlement.

Autodelen.net blijft dit dossier ook in 2021 nauw opvolgen opdat de opportuniteiten die Basisbereikbaarheid in theorie biedt voor gedeelde mobiliteit, in de praktijk ook daadwerkelijk een meerwaarde wordt voor zowel gebruikers als aanbieders.

In 2020 had Autodelen.net ook meermaals overleg met Vlaams minister Bart Somers en zijn kabinet. Dat heeft er mede toe geleid dat gedeelde mobiliteit een belangrijke rol toebedeeld kreeg in zijn (en dat van minister Demir) Vlaams Energie- en Klimaatpact. De concrete uitwerking van dit pact zal ongetwijfeld tot nieuwe kansen leiden voor auto- en fietsdelen.

Andere dossiers waarop we blijven inzetten zijn o.a. de integratie van gedeelde mobiliteit bij woningbouwlocaties, data standaardisatie, het Vlaams afsprakenkader MaaS, het OSLO-traject en het nieuwe CPT-plan. We houden jullie hiervan op de hoogte!

Smart Move kilometerheffing in Brussel

Ook in Brussel beweegt er veel op vlak van mobiliteit. Zo was er op het einde van het jaar de aankondiging van een nieuwe kilometerheffing in 2022. Autodelen.net is hierover in gesprek met de autodeelaanbieders en het kabinet van de minister om ervoor te zorgen dat deze nieuwe maatregel zo eenvoudig mogelijk kan worden toegepast voor zowel de aanbieders als de gebruikers van deelwagens.

Autodelen voor bedrijven

Een derde dossier waar we ons gedurende 2020 op focusten is hoe bedrijven en organisaties autodelen kunnen implementeren binnen hun mobiliteitsbeleid. Er leven nog heel wat vragen omtrent onder meer het fiscale luik van dit verhaal. Samen met SD Worx zocht Autodelen.net naar antwoorden die tijdens de webinar in december toegelicht werden aan heel wat geïnteresseerde bedrijven.

>> Download het volledig overzicht van onze beleidsacties

Gerelateerd nieuws