Leuven, Mechelen en Gent halen 2 op duizend

09/11/2022

3 Vlaamse centrumsteden bieden minstens 2 deelauto’s per 1000 inwoners.

De schepenen van mobiliteit van Leuven, Mechelen en Gent ontvingen van Bart Somers (Vlaams minister Binnenlands Bestuur ) de ‘Elke buurt deelt’ award in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP).

Gent, met 3,52, Leuven met 2,06 en Mechelen met 2,34 deelauto’s per 1000 inwoners behaalden als eerste  de doelstelling van één van de vier werven -(koolstofvrije) deelmobiliteit- die het LEKP omvat. Op die manier zijn de winnende lokale besturen een inspirerend voorbeeld voor de andere 290 Vlaamse besturen die het pact onderschreven en werk maken van een aanbod autodelen.

Vlaanderen speelt voortrekkersrol in  Europa

Het LEKP is door Eurocommissaris en architect van de ‘Green Deal’ Frans Timmermans opgenomen als een voorbeeld voor lokale besturen in de rest van Europa. Minister Somers is enthousiast:

schepenen Mechelen gent leuven, minister Somers directeur Matthijs

”Vlaanderen mag trots zijn op de voortrekkersrol die de lokale besturen spelen in Europa. Door in te zetten op autodelen kunnen we jaarlijks meer dan 100.000 ton CO2 uitstoot vermijden. Dat is het equivalent van de CO2-opname van een klein bos met vijfduizend volwassen bomen. Bovendien zorgt autodelen voor meer vrije publieke ruimte doordat een deelwagen gemiddeld vijf à acht privéwagens vervangt.”

Als minister van binnenlands bestuur gelooft Bart Somers sterk in de rol van lokale overheden om de klimaatdoelstellingen te behalen. Er is echter nood aan extra ondersteuning bv. voor het uitbreiden van het aanbod van deelmobiliteit.

“Indien het aanbod van deelwagens blijft groeien aan het tempo van de voorbije jaren, bereiken we onze  ambitie van 13.200 extra deelwagens in 2030 niet. Met de middelen van het LEKP geven we lokale besturen de noodzakelijke ondersteuning om een versnelling hoger te schakelen,” aldus de minister. 

Act Local

Autodelen.net, mede – uitreiker van de awards en expertisecentrum gedeelde mobiliteit werkt al langer met lokale overheden. Zij zetten adviezen en doelstellingen om in concrete acties op het terrein.

Jeffrey Matthijs, Autodelen.net: “Lokale overheden hebben de sleutel in handen om autodelen  succesvol te implementeren. We zien dat de centrumsteden een voorbeeld zijn. maar de kleinere gemeenten zijn bezig aan een opmars. Zo staan o.a. Mesen, Merelbeke, Mortsel en Herent dichtbij het behalen van de doelstelling. Deelmobiliteit is de toekomst.”

De ‘Elke buurt deelt’ award wordt vanaf nu jaarlijks uitgereikt. Steden en gemeenten die de doelstellingen binnen het LEKP rond autodelen halen maken dus kans om net als Leuven, Gent en Mechelen een globaal voorbeeld te zijn met hun aanpak.

Extra info:

Beeldmateriaal (vrij gebruik): vanaf 09/11/2022

Autodelen in cijfers

Achtergrond LEKP-event 09/11/2022

Gerelateerd nieuws