Inzetten op koolstofvrije deelmobiliteit dankzij het Lokaal Energie- en Klimaatpact

10/06/2021

Met het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP) wil de Vlaamse overheid steden en gemeenten ondersteunen om op vier concrete werven (planten van bomen, energetische renovaties, toegangspunten voor deelmobiliteit en ontharding) lokaal een grote sprong voorwaarts te zetten en zo mee werk te maken van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Met deze gids willen we steden en gemeenten inspireren om de derde pijler van het LEKP optimaal te benutten.

Steden en gemeenten die het LEKP ondertekenen kunnen beroep doen op trekkingsrechten waarmee ze concrete acties uitvoeren die bijdragen aan één van de vier pijlers van het pact. Binnen de derde pijler heeft de Vlaamse regering de ambitie om tegen 2030 per 1.000 inwoners één deelsysteem ter beschikking te hebben, wat zich vertaalt in 6.600 toegangspunten voor deelmobiliteit (= 13.200 deelwagens). Deze doelstelling en de daaraan gekoppelde financiering biedt enorme kansen om de uitrol van autodelen in Vlaanderen in een stroomversnelling te brengen. Lokale overheden moeten niet op voorhand aangeven wat ze gaan doen met de trekkingsrechten. Daarom deze inspiratiegids.

Met deze gids ondersteunen we steden en gemeenten lokaal de omslag van autobezit naar autogebruik door te zetten. We reiken voorbeelden aan van hoe je als stad of gemeente bijkomende deelpunten kan creëren (bv. afnamegarantie) en welke concrete stappen daarvoor nodig zijn. Je vindt daarnaast diverse good practices van hoe je als lokaal bestuur je burgers informeert en betrekt bij dit verhaal. Dat laatste is immers cruciaal om de nieuwe deelsystemen maximaal te laten renderen.

Kortom dit is een inspiratiegids boordevol tips & tricks om onmiddellijk aan te slag te gaan. Op het einde van deze gids vindt u een viertal concrete en becijferde voorbeelden van projecten die u kan ondernemen met de financiële middelen van de trekkingsrechten. Als bijlage vindt u tot slot de volledige lijst met concrete acties (inclusief schatting van kostprijzen) die in het document beschreven staan.

Voor extra informatie en ondersteuning kan het Vlaams netwerk autodelen (Autodelen.net) gecontacteerd worden via overheden@autodelen.net

Download de inspiratiegids

Je kan de inspiratiegids hier downloaden.

Herbekijk de webinar

Autodelen.net organiseerde een webinar over de ambitie en acties in kader van het LEKP. Herbekijk de webinar van 9 september 2021.

Gerelateerd nieuws