Meer ruimte dankzij autodelen, ook na COVID-19

02/06/2020

OPINIE – De kwaal die we vandaag met man en macht proberen te stoppen, velt met zijn vernietigende aard ook tijdelijk de deelmobiliteitssector. Toch lijkt het lamleggen van onze maatschappij ook mogelijkheden voor o.a. autodelen bloot te leggen voor een beter post-corona tijdperk. Vandaag worden verplaatsingen doordachter en zien we files verdampen, niet-verplaatsingen zoals thuiswerken bieden blijkbaar een alternatief, mensen herontdekken al wandelend de waarde van de nabije omgeving en fietsen is terug immens populair.  

Betere luchtkwaliteit

De coronamaatregelen zorgen voor een tijdelijk afgeremd auto-matisme. Net die doordachte manier van verplaatsen is wat een autodeler typeert en heeft positieve effecten voor iedereen. Zoals een verbetering van de luchtkwaliteit. Een link tussen die luchtkwaliteit en de mate waarin Covid-19 slachtoffers maakt, mag dan voorlopig nog voer voor wetenschappelijke discussie zijn. Toch drukt deze periode van intensieve gezondheidszorg ons met onze (lopende) neus op onze kwetsbare gezondheid.

Het virus lijkt ons als het ware het statement van een voormalige Gentse burgemeester te willen duidelijk maken: ‘onze luchtwegen zijn de belangrijkste wegen’. Getuige daarvan zijn ook de 400.000 vroegtijdige sterftes per jaar door Europese luchtvervuiling .

Experimenten met ruimte

Wat het gewijzigde mobiliteitsgedrag van deze pandemie ook pijnlijk duidelijk maakt, is hoe beperkt de ruimte in onze steden is voor (het gestegen aantal) actieve weggebruikers.

De nodige ‘social distancing’-maatregelen die deze weggebruikers een persoonlijke bubbel kleiner dan de omvang van een SUV oplegt, blijken onhaalbaar. Steden wereldwijd rollen daarom tijdelijke infrastructuur uit om fietsers en voetgangers de ruimte te geven die hen toekomt.

Kortom, corona geeft (adem)ruimte aan fietsers en voetgangers, maar ook automobilisten pikken hun graantje mee want ook in elke automobilist blijkt een fietser of voetganger te schuilen.

Leefbare buurten

Wat dit virus tegen wil en dank realiseert, moeten wij ook samen kunnen verderzetten. Laten we met z’n allen de adempauze – excusez le mot – die het coronavirus creëert, aangrijpen om onze mobiliteit en de ruimtelijke planning in onze steden fundamenteel te hertekenen.

Wij verkiezen resoluut de gezonde leefomgeving en de eerlijkere verdeling van de schaarse ruimte die deelmobiliteit kan bieden, boven een straatbeeld waar rijen schitterend blik een constante zijn en ademen een aanslag is op onze longen.

Autodelen is een essentiële schakel voor leefbare buurten op mensenmaat. We mogen de grote toegebrachte, economische en menselijke ravage van deze crisis niet zomaar laten voorbij kabbelen richting een business as usual.

Onze toekomstige generaties een leefbare planeet gunnen is immers net zo belangrijk als onze huidige generaties behoeden voor een levensbedreigend virus. Het gevoel van solidariteit dat nu door onze straten galmt, stemt ons alvast hoopvol dat we samen het tij kunnen keren.

Autodelen.net staat klaar om met andere organisaties, bedrijven, steden en gemeenten de netjes gewassen handen verder uit de mouwen te steken. Aan jou, beste lezer, vragen we omdat ook te doen. En als je terug in de deelwagen stapt, neem dan de noodzakelijke hygiënische maatregelen, net zoals je doet voor een bezoek aan de supermarkt, de apotheek of een wandeling in het park. Op die manier gaan we voor een duurzame, gedeelde toekomst!

Auteurs: Merel Vansevenant & Esther De Reys

Gepubliceerd op 4 mei 2020

Gerelateerd nieuws