Filter

Vlaanderen pakt uit met Beleidsvisie Mobipunten

30/06/2019

Autodelen is een essentieel element in een mobipunt …

Lees meer

Beleidsaanbevelingen autodelen voor nieuwe regeringen

28/06/2019

Nu de verkiezingen achter ons liggen, bieden de ondertekenaars van dit memorandum handvaten en concrete tips voor het nieuwe Vlaamse en federale bestuur…

Lees meer

Decreet basisbereikbaarheid 2019

20/06/2019

Op 22 juni 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Dit decreet vormt een nieuwe visie op mobiliteit waarbij belangrijke…

Lees meer

Autodelen bij nieuwbouwlocaties: Opportuniteiten voor verlaging parkeernorm

07/06/2019

OPINIE – Het autodelen structureel integreren in nieuwbouwwijken en -projecten schept kansen voor het verlagen van de parkeernorm.

Lees meer

Kick-off meeting ART-Forum in Bremen

07/05/2019

Het ART-forum (Automated Road transport) ging onlangs van start. Samen met onze partners doen we onderzoek naar gedeeld autonoom transport.

Lees meer

Het einde van de salariswagen in zicht?

16/04/2019

OPINIE – Het huidige beleid rond de salariswagen is onhoudbaar …

Lees meer

Mobiliteitsbudget: kansen voor gedeelde mobiliteit ?

09/04/2019

OPINIE – Begin maart 2019 trad het mobiliteitsbudget in werking. Het biedt kansen voor de groei van autodelen …

Lees meer

Award duurzame deeleconomieplatformen

19/03/2019

Welk platform voor deeleconomie uit de mobiliteits- en vervoerssector heeft de beste werkwijze op het vlak van duurzame ontwikkeling?

Lees meer

Autodelen stijgt exponentieel in België

13/02/2019

Sinds 2015 is het aantal autodeelinitiatieven verdubbeld en alle autodeelaanbieders registreren samen meer dan 180.000 autodelers…

Lees meer
1 11 12 13

Lees ook onze beleidsdossiers

Autodelen.net bouwt expertise op, brengt de uitdagingen in kaart en doet voorstellen om mobiliteit duurzamer te maken.

Thema's