2de ART forum meeting: Nood aan uniforme regelgeving autonoom vervoer

14/10/2019

Na de kick-off van het ART.forum-project kwamen de partners opnieuw samen in Groningen. Naast het maken van nieuwe plannen brachten we ook een bezoek aan enkele innovatieve projecten van de universiteit. Op de derde dag stond ook een bezoek aan het @North-festival op de agenda.

In het noordelijke Groningen werden we hartelijk ontvangen door de Provincie Groningen en de projectpartners van ART-forum. Binnen dit project willen we de kennis verruimen over de ecologische, ruimtelijke, sociale en economische impact van autonoom wegvervoer en de evolutie van autonoom wegvervoer sturen en in lijn brengen met bestaande lokale, provinciale en regionale mobiliteits- en klimaatplannen. We doen dit samen met 13 Europese partners uit de Noordzeeregio.

 Tijdens de meeting in Groningen lichtte elke partner zijn acties voor de komende maanden toe en werden er plannen gesmeed om transnationale samenwerking op poten te zetten. Enkele van de meest in het oog springende acties zijn de testen met een autonome shuttle in het Deense Aalborg, de publieke workshops van de stad Mechelen en de theoretische simulaties die DLR zal uitvoeren om de impact van autonoom vervoer op het klimaat en op de verkeersstroom te meten.

Autodelen.net gaf daarnaast ook toelichting bij een aantal acties die er de komende maanden zitten aan te komen. Zo zal de campagne ‘Verover De Ruimte’ tijdens de Week van de Mobiliteit van volgend jaar een autonome toets krijgen en organiseren we meerdere expert workshops over autonoom vervoer in Vlaanderen (zowel over de stedelijke als meer rurale context).

Bent u geïnteresseerd om in dat expertenpanel te zetelen? Neem dan zeker contact op met Johannes Rodenbach (johannes@autodelen.net).

Op de tweede dag kregen we een rondleiding op de Universiteitscampus van Groningen. Daar hebben de stad, de provincie, onderzoeksinstellingen en bedrijven de handen in elkaar geslagen om binnen ‘Hive.Mobility’ gezamenlijke projecten rond duurzame mobiliteit op te zetten. Daarnaast worden in het 5G-lab samen met private partners experimenten gedaan met het nieuwe 5G-netwerk. Onder meer voor de verdere ontwikkeling van autonome voertuigen is de uitrol van 5G cruciaal. Autonome voertuigen moeten immers razendsnel kunnen communiceren met elkaar en met de omgeving en hebben daarom nood aan technologie die zo’n ultrasnelle communicatie mogelijk maakt. De 5G-technologie is hiervoor uiterst geschikt.

rondleiding op de universiteitscampus in Groningen
Toelichting over het nieuwe 5G-netwerk voor razendsnelle communicatie onder autonome voertuigen

Op onze laatste dag in Groningen werden we verwelkomd op het @North-festival. De drie noordelijke provincies van Nederland sloegen er de handen in elkaar om een aantal best practices van autonoom transport op de weg, het spoor, het water en de lucht op één locatie samen te brengen. Wat het meest is bijgebleven is dat de ontwikkeling van autonoom vervoer in China momenteel heel snel vooruit gaat en dat Chinese investeerders aangeven op dit moment geen brood te zien in de Europese markt. De versnippering van bevoegdheden en verschillende regelgevende kaders speler hier parten. Daarnaast viel ook op dat de drie noordelijke Nederlandse provincies zich heel sterk profileren als de ideale proeftuin voor testen met autonoom transport. Door hun ruraal karakter hebben ze heel wat plaats om te experimenteren én werken ze in één beweging ook aan concrete oplossingen voor betaalbaar collectief vervoer in minder urbane regio’s.

Eén van de belangrijkste lessen van deze driedaagse is dus dat we binnen de Europese Unie op z’n minst nood hebben aan afstemming tussen de verschillende lidstaten als het gaat om regelgeving voor autonoom vervoer. Nu zijn steden, regio’s en landen elk afzonderlijk regelgevende kaders aan het uitwerken voor testen met zelfrijdend vervoer. De Europese Unie kan bijdragen aan een meer uniforme aanpak.

Auteur: Johannes Rodenbach

Gepubliceerd op 14 oktober 2019

Gerelateerd nieuws