Sneeuwballen, social inclusion en shared mobility

22/12/2021
Geschreven door Suzanne Ryvers

Autodelen.net was begin december aanwezig op de jaarlijkse conferentie van Polis, een netwerk van Europese steden en regio’s dat inzet op duurzaam en innovatief transport. Bram, Ine en Suzanne stelden er onze eigen projecten voor, maar maakten ook kennis met andere interessante initiatieven en professionals in de mobiliteitssector.

Collega Ine mocht op de eerste conferentiedag de spits afbijten in de sessie ‘Size doesn’t matter: Boosting innovation in small and medium-sized cities’. Ze presenteerde het internationale publiek over Cozywheels, een uniek Belgisch systeem om privé-wagens te delen.

Andere interessante sessies die dag behandelden de impact van verschillende maatregelen zoals circulatieplannen, infrastructuuringrepen en een Lage Emissie Zone op de luchtkwaliteit in steden als Barcelona en Brussel. We maakten kennis met verschillende projecten waar burgerparticipatie centraal staan, zoals de stadsuitbreiding aan de haven in Malmö, het Telraam-project in Vlaanderen en de snuffelfiets in provincie Utrecht.

Om de eerste dag af te sluiten mochten Bram en Suzanne nog op het podium. Bram vertelde in de sessie ‘MaaS: From theory to practice’ over de mogelijkheden en uitdagingen voor autodelen in MaaS, gebaseerd op de ervaring uit het Vlaams Afsprakenkader MaaS.

Suzanne was spreker in de sessie ‘Integrating shared mobility’ gaf de lessons learned uit het Verover de straat-project in Leuven mee.

Toen we het congrescentrum buiten gingen was het alweer donker in Göteborg, maar een dik pak sneeuw zorgde voor een heerlijk Scandinavisch sfeertje.  In de vorm van een sneeuwballengevecht hebben we ook wat Scandinavisch genetwerkt.

Op de tweede en laatste dag doken we meteen in de data in de sessie ‘Sharing data for shared mobility’ waar we onder andere Tjalle van Mpact hoorden over de TOMP-API, maar ook Amsterdam over hoe zij met andere steden data de datastroom tussen mobiliteitsaanbieders en steden trachten te standaardiseren via de CDS-M-standaard.

Uiteraard hadden we in Göteborg veel aandacht voor gedeelde mobiliteit, maar de afsluitende plenaire zitting ‘Social Inclusion: a transport justice perspective’ houdt ons nog steeds bezig. De conclusie is dat het niet gaat om de huidige mobiliteitsopties te finetunen voor de meest kwetsbare groepen, maar wel om het aanbod en de infrastructuur zo toegankelijk mogelijk te maken voor een groot deel van de gebruikers.

Met het nieuws dat Leuven voorzitter is van Polis voor de komende twee jaar, sloten we de conferentie af. Moe maar voldaan trokken we terug huiswaarts, en dat deden we natuurlijk met de boot en de trein!

Gerelateerd nieuws