Verzekeringen in de deeleconomie

18/10/2017

Als één van de vele concrete acties binnen de Green Deal Gedeelde Mobiliteit organiseerden BV-OECO en de FOD Economie op 28 september een conferentie over verzekeringen in de deeleconomie. Autodelen.net die zich engageerde voor het panelgesprek brak opnieuw een lans voor innovatie binnen de verzekeringssector. De massaal aanwezige sector stond hier relatief positief tegenover. Een impressie van een uiterst boeiend event.

Deeleconomie en verzekeringen

De deeleconomie op zich is geen nieuw gegeven. Delen is van alle tijden. Wat wel nieuw is, is de omvang waarmee dit gebeurt. Dankzij het internet en de geconnecteerde wereld is het vandaag veel eenvoudiger om spullen, auto’s, fietsen, diensten, … te delen. De snelheid waarmee technologie het dagelijks leven beïnvloedt staat in schril contrast met de soms wat conservatieve verzekeringssector. Zo is een polis op maat van particuliere autodelers eerder uitzondering dan regel en vervalt het recht op vergoeding bij een familiale verzekering als er sprake is van een (schriftelijk of mondeling) contract. Bij het delen van goederen en diensten is er steeds ten minste een mondelinge afspraak.

Nice to meet you…

De verzekeringssector ligt (voorlopig) nog niet echt wakker van de deeleconomie. Toch ziet ze potentieel in het fenomeen en wordt er schoorvoetend nagedacht over aangepaste verzekering. Tijdens de conferentie werd duidelijk dat er nog basiswerk ligt bij het leren kennen van de deeleconomie. De drempel om aangepaste verzekeringen uit te werken ligt voornamelijk bij het feit dat er geen precedenten zijn. Het is met andere woorden koffiedik kijken naar de potentiële risico’s en laat dat nu de kern zijn van elk verzekeringsproduct.

De deeleconomie is zich anderzijds te weinig bewust van het feit dat ze zo exact mogelijk moet kunnen uitleggen wat haar activiteiten en potentiële risico’s inhouden. Dit is vaak geen eenvoudige opgave. De sector houdt hier meestal geen statistieken van bij. De verdienste van deze conferentie was onder andere de dialoog tussen verschillende werelden. Dit leidde in dit concrete geval tot de suggestie dat de verzekeraars een soort gestandaardiseerd vragenformulier of checklist zouden kunnen ontwikkelen die de deeleconomie helpt haar risico’s beter te omschrijven en registreren.

Tips voor polissen op maat van autodelen

Er zijn al een (beperkt) aantal verzekeringsproducten voor de sector autodelen. De eerste ervaringen zijn alvast positief. Het blijkt immers dat autodelers verhoudingsgewijs minder ongevallen veroorzaken, en dus eigenlijk een positief verzekeringsrisico zijn. Dus mijn eerste tip voor de verzekeringssector is dan ook: wacht niet langer maar maak een polis op maat voor het delen van privé wagens.

Bij het bedenken van een polis op maat: zorg er alvast voor dat elke gebruiker van een deelwagen een eigen schadeverleden opbouwt. In de meeste polissen bouwt enkel de verzekeringnemer een schadeverleden op. Bovendien is het aangewezen de premie te bepalen op basis van andere factoren dan de Bonus Malus. Op die manier zorgt een ongeval in fout van een autodeler niet voor extra kosten voor de eigenaar of andere groepsleden.

Breek uit de geijkte kaders, waarom niet nadenken over het verzekeren van het gebruik van auto’s (goederen) in plaats van het bezit ervan? Deze denkoefening kan leiden tot meer keuzevrijheid, flexibiliteit en zekerheid voor de eigenaar. Meer hierover vind je in een vorig schrijven.

Tot slot raad ik ook aan om de dekking van familiale verzekering aan te passen aan autodelen. Zodat een bestuurder die schade veroorzaakt aan de deelwagen van de eigenaar een dekking kan genieten langs deze weg. Bepaalde familiale polissen dekken wel de aansprakelijkheid van een BOB voor de materiële schade aan de wagen maar een dergelijke oplossing bestaat helaas niet voor autodelen.

De Green deal gedeelde mobiliteit als accelerator

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een engagementsverklaring tussen een bedrijf, kennisinstelling, organisatie, lokale overheid, … en de Vlaamse overheid (www.gedeeldemobiliteit.be). Samen gaan de ondertekenaars via zelf gekozen acties voor een exponentiële groei van gedeelde mobiliteit. De green deal zorgt o.a. voor contacten tussen sectoren die traditioneel niet veel met elkaar optrekken. Deze conferentie was hiervan een mooi voorbeeld en de uitkomst is op zijn zachtst gezegd veelbelovend. De toekomst is gedeeld en steeds meer partijen zien dit in!

Documenten en verslagen over deze conferentie vind je hier.

Gerelateerd nieuws