Vlaanderen maakt verder werk van de Mobiliteitscentrale

01/04/2020

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken publiceerde op 21 maart 2020 de mededingingsprocedure met onderhandeling voor het inrichten en uitbaten van de Mobiliteitscentrale. Deze mobiliteitscentrale kadert in het decreet basisbereikbaarheid en moet het vervoer op maat mee organiseren. 

Op 3 april 2019 werd het Vlaams decreet basisbereikbaarheid goedgekeurd.  Eén van de doelstellingen is om de diverse vervoersnetwerken beter op elkaar af te stemmen. Om dit goed en kostenefficiënt te organiseren, is er nood aan een overkoepelende mobiliteitscentrale, onafhankelijk van de modus.

Een mobiliteitscentrale staat in voor het plannen, boeken en betalen van ritten. De centrale analyseert de vervoersvraag en mobiliteitsmogelijkheden van de gebruiker, geeft informatie over het openbaar vervoer en verwijst eventueel door. Vervoeraanvragen voor ritten worden verzameld, efficiënt gepland en vervolgens door één of meerdere vervoerders of vervoerdiensten uitgevoerd.

Het doel van de centrale is evolueren naar Mobility as a Service (MaaS): een aanbod van verschillende mobiliteitsdiensten (zowel privaat als publiek) waarbij op maat gemaakte geïntegreerde reismogelijkheden via één digitaal platform met realtime multimodale informatie worden aangeboden, inclusief boeking en betaling. De ambitie is om in het voorjaar van 2021 te starten met een eerste test.

Quid gedeelde mobiliteit?

Als onderdeel van vervoer op maat is gedeelde mobiliteit één van de modi binnen de toekomstige mobiliteitcentrale (zie afbeelding). Aanbieders die wensen dat hun aanbod wordt meegenomen via de mobiliteitscentrale, zullen relevante informatie moeten delen via de Vlaamse datastandaard die wordt ontwikkeld. De mobiliteitscentrale heeft deze nodig opdat ze haar essentiële taak, namelijk informatieverstrekking, boeking en betaling van een rit, kan uitvoeren.

Hoe dit verder concreet in zijn werk zal gaan en of er financiële incentives komen om de integratie uit te voeren, zal in de loop van de komende maanden duidelijk worden. Autodelen.net pleit alvast voor financiële ondersteuning voor de sector om integratie mogelijk te maken.

Het integreren in de Vlaamse Mobiliteitscentrale is geen verplichting. Het is een publiek gefinancierde integrator, die zal werken naast andere bestaande platformen.

Vragen of suggesties?

Voor verdere vragen of suggesties neem gerust contact op met Bram Seeuws:  bram@autodelen.net of +32 478 44 07 23.

Gerelateerd nieuws