Niet actief

eHUBS

Met het Europese project E-hubs wil Autodelen.net en partners 92 elektrische mobipunten in 6 landen. Wat Vlaanderen betreft wil Autodelen.net elektrische mobi- of Hoppinpunten in 7 kleine tot middelgrote gemeenten.

 

Projectomschrijving

Sinds begin 2019 is Autodelen.net betrokken bij het Interreg North-West Region project eHUBS. Elektrische mobiliteitshubs, kortweg eHUBS, vormen een cruciale stap in de richting van de gedeelde elektrische mobiliteit Deze voorbehouden ruimte op straat, waar burgers kunnen kiezen uit verschillende duurzame elektrische deelmobiliteitsdiensten, zullen een echt alternatief vormen voor het gebruik van de eigen auto om op die manier betere en meer leefbare buurten te creëren. 

Wat zijn eHUBS en waar vind je ze?

eHUBS zijn on-street locaties die e-bikes, e-bakfietsen, e-scooters en/of e-deelauto’s samenbrengen en gebruikers een breed scala aan mogelijkheden bieden. Het idee is om een ​​hoogwaardig en divers aanbod van gedeelde elektrische mobiliteitsdiensten te bieden om burgers te ontmoedigen om een ​​eigen auto te bezitten, wat resulteert in schone, leefbare en aangenamere steden.

eHUBS kunnen variëren in grootte (klein, medium, groot), type locatie en type aanbod. Ze kunnen klein zijn en zich in woonwijken bevinden, met slechts één of twee parkeerplaatsen, of groter en dicht bij stations en grote OV-knooppunten. Uiteindelijk komt het erop neer dat ze altijd moeten aanwezig zijn daar waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Doelstellingen

  • Diverse workshops voor lokale overheden, bedrijven en derden
  • Inzetten op communicatie en disseminatie op (inter)nationale events
  • Een communicatiecampagne in 3 kleinere gemeenten

Verder wil Autodelen.net inzetten op de digitale omsluiting van mobipunten via het informeren over de implementatie van de TOMP-API, welke communiceert tussen MaaS-aanbieders en mobiliteitsaanbieder, en de CDSM-standaard, welke de digitale link legt tussen mobiliteitsaanbieders en steden en gemeenten. 

Timing

Het project loopt tot midden 2023.

Partners

Dit Europees project bestaat uit 18 partners: Gemeente Amsterdam, POLIS, Taxistop asbl, Autodelen.net, Bayern Innovativ GhbH, Cargoroo, URBEE, Gemeente Nijmegen, Transport for Greater Manchester, Stad Leuven, TU Delft, University of Newcastle upon Tyne, Ville de Dreux, Stadt Kempten, Universiteit van Antwerpen, EIB, Hitrans en de Waalse Overheid.

Financiering

eHUBS wordt gefinancieerd vanuit het Interreg North West programma.

Meer info en contact

Meer informatie vind je hier terug.

Bij vragen kan je terecht bij info@autodelen.net.