Niet actief

Mobiliteitsproject Particulier Autodelen

Samen met particuliere autodeelaanbieders willen we autobezitters uit drie verschillende regio’s aan het autodelen krijgen.

Projectomschrijving 

De meeste Belgen gebruiken hun wagen niet meer dan één uur per dag. Opmerkelijk toch, dat bijna iedereen een wagen heeft en hem toch zo weinig gebruikt. Via het mobiliteitsproject ‘particulier autodelen’ wil Autodelen.net samen met de autodeelaanbieders Cozywheels en Dégage de onderbenutte privéwagens in Vlaanderen inzetten als deelwagens. Zo worden privéwagens efficiënter (want door meer mensen en vaker) gebruikt en hebben we er op termijn minder nodig. We richten ons op drie regio’s: de vervoerregio’s (VVR) Gent, Antwerpen en Vlaamse Rand. 

Timing

Het project loopt 18 maanden en zal afgerond zijn midden 2023. 

Doelstellingen

We willen het aantal privéwagens verminderen en het aantal particuliere deelwagens verhogen door de privéwagens in te zetten als deelwagens. Om dit doel te bereiken, zetten we in op vijf zaken:

  • We brengen de redenen in kaart waarom auto-eigenaars hun wagen willen delen
  • We ondersteunen 30 nieuwe auto-eigenaars in de gekozen VVR’s om hun wagen te delen 
  • We engageren 400 extra particuliere autodelers
  • We werken twee verbeteracties uit om het delen van particuliere wagens te vergemakkelijken en te stimuleren
  • We stellen een duurzaam verdienmodel en een promotiepakket op om particulier autodelen lokaal te stimuleren

Partners

Autodelen.net werkt voor dit project samen met de particuliere autodeelaanbieders Dégage en Cozywheels. 

Financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidies vanuit het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Meer info & contact

Bij vragen kan je terecht bij info@autodelen.net.