Actief

SHARE-North Squared

Het project SHARE-North Squared bouwt voort op het SHARE-North project en heeft als doel om duurzame en betaalbare woningen te creëren dankzij de integratie van deelmobiliteit in (nieuwe en bestaande) woonontwikkelingen.

Projectomschrijving

Ruimte wordt gezien als een schaars goed. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Europese steden en regio’s. SHARE-North Squared zet daarom in op de integratie van gedeelde mobiliteit in woonomgevingen, eventlocaties, stationsomgevingen en bedrijvenzones. Het uitrollen van deelmobiliteit draagt bij aan de bredere doelstellingen om het ruimtebeslag en het grondstoffengebruik bij vastgoedontwikkelingen te verminderen en de betaalbaarheid van wonen te verhogen. Bovendien ondersteunt gedeelde mobiliteit multimodale reisgedrag en verlaagt het de auto-afhankelijkheid, het wagenbezit  en de vraag naar parking.

Timing

Het project startte begin 2023 en loopt tot eind 2026.

Doelstellingen

Autodelen.net werkt al enkele jaren rond de integratie van deelmobiliteit in woonomgevingen. Binnen SHARE-North Squared stellen we de volgende doelstellingen voorop:

  • Het verbinden van lokale besturen, projectontwikkelaars, ruimtelijk planners en aanbieders in overleg rond de implementatie van deelmobiliteit in wonomgevingen
  • Het ontwikkelen van een duidelijke richtlijnen rond de integratie van autodelen in woonontwikkelingen (en de randvoorwaarden) voor lokale besturen en projectontwikkelaars
  • Het opleiden van lokale besturen en projectontwikkelaars om deelmobiliteit gemakkelijker en succesvoller te integreren in woonomgevingen
  • Co-creatie- en communicatietrajecten met inwoners om hun woonomgeving kwalitatiever te maken door middel van deelmobiliteit
  • Het onderzoeken van evaluatiestandaarden en rekenmethoden om de impact van autodelen te meten en op die manier de juiste parkeernormen te hanteren in projectontwikkelingen
  • Het onderzoeken van mogelijkheden om deelmobiliteit toegankelijk te maken voor verschillende doelgroepen in diverse woonomgevingen.

Partners

Het consortium telt verschillende Europese partners uit net Noordzeegebied: AM (NL), Autodelen.net (BE) City of Aarhus (DK), City of Bremen (DE), City of Helsingborg (SE), City of Mechelen (BE), City of Stavanger (NO), City of Utrecht (NL), GEWOBA (DE), Gustave Eiffel University (FR), Housing Europe (BE), Kolumbus (NO), Lund University (SE), Mpact (BE), Tækker (DK) en Woonpunt Mechelen (BE).

 

Financiering

Het project kadert binnen het Interreg North Sea Region programma en wordt gefinancieerd met Europese middelen. Het project wordt verder financieel ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen.