Share North
Niet actief

Share North

Share North (Shared Mobility Solutions for a Liveable and Low-Carbon North Sea Region) is een Europees project dat volledig draait rond gedeelde mobiliteit. Autodelen.net is onder andere eindverantwoordelijke voor het werkpakket betreffende innovatie en gedeelde mobiliteit.

Het Interreg North Sea Region Project “SHARE-North” omvat alle activiteiten  betreffende de ontwikkeling, implementatie, promotie en de evaluatie van autodelen, fietsdelen, ritdelen en andere vormen van gedeelde mobiliteit in zowel stedelijke als rurale context. Door het opzetten van living labs worden moderne technologie en activiteiten die tot gedragsverandering dienen te leiden, uitgetest.

Doelstellingen

  1. Bewustmaking over gedeelde mobiliteit genereren
    • Welke vormen van gedeelde mobiliteit dragen bij tot de hoogste impact op ruimte- en energiegebruik?
    • Hoe kan je daar als lokale/regionale overheid aan bijdragen?
    • Inzetten op algemene sensibilisering
  1. Innovatie en gedeelde mobiliteit: Creatie van Living Labs
  1. Delen van ervaringen binnen de Noordzeeregio

Timing

Het project startte in 2016 en loopt af in juni 2022.

Partners

De belangrijkste partners binnen het project zijn Autodelen.net, Advier, Stad Bremen, stad Bergen, CoMoUK, Leiedal, Lund University, SEStran, Mpact en West Yorkshire Combined Authority. Daarnaast werd er nog met andere partners samengewerkt.

Meer info & contact

Meer informatie over het project vind je terug op de website www.share-north.eu.

Bij vragen kan je terecht bij info@autodelen.net.