Werk samen met partners

Als lokale overheid zijn er verschillende manieren om het autodelen te financiëren. Op dit moment zijn er volgende opties:

  • Steden en gemeenten die het LEKP ondertekenden kunnen beroep doen op trekkingsrechten waarmee ze concrete acties uitvoeren die bijdragen aan één van de vier pijlers van het pact. Binnen de derde pijler heeft de Vlaamse regering de ambitie om tegen 2030 per 1.000 inwoners één deelsysteem ter beschikking te hebben, wat zich vertaalt in 6.600 toegangspunten voor deelmobiliteit (= 13.200 deelwagens). Meer info over het Lokaal Energie en Klimaat Pact
  • Budget vervoer op maat: in ongeveer de helft van de vervoerregio’s is autodelen opgenomen als onderdeel van het vervoer op maat. Via het Vlaamse budget hiervoor zullen gemeenten in sommige vervoerregio’s een aantal deelwagens krijgen.  

Autodelen.net is voortdurend op zoek om innovatie teweeg te brengen in het autodelen in Vlaanderen en Brussel. Momenteel zoeken we steden en gemeenten die mee hun schouders willen zetten onder de Green Deal ‘deelmobiliteit in de woonomgeving’.