Filter

Waarom autodelen via een coöperatie? Een onderzoek naar de motieven

02/07/2020

7/7 – Onderzoekers van de UGent voerden onderzoek naar de motieven van burgers om in de toekomst coöperatieve vormen van autodelen te gebruiken…

Lees meer

Lees ook onze beleidsdossiers

Autodelen.net bouwt expertise op, brengt de uitdagingen in kaart en doet voorstellen om mobiliteit duurzamer te maken.

Thema's