Autodelen.net heeft een excellente kennis over de sector op Belgisch, maar ook op Europees niveau.

Sinds begin 2020 werkt Brussel Mobiliteit samen met Autodelen.net om de levenskwaliteit, de openbare ruimte en de mobiliteit in het Brussels Gewest te verbeteren.

Concreet gaat het om communicatiecampagnes, de ontwikkeling van de prijscalculator, het integreren van deelmobiliteit in woningbouwomgevingen. Autodelen.net overleg met de verschillende aanbieders en geeft een onderbouwd advies over verschillende beleidsacties die verbonden zijn aan deelmobiliteit.

Martin Lefrancq, de Smart Mobility Expert van Brussel Mobiliteit, kan deze samenwerking aanraden: “Autodelen.net bezit expertise in een sector die constant evalueert en begrijpt de uitdagingen van mobiliteit in een stedelijke context”. Hij kijkt ernaar uit om in het Brussels Gewest een dynamische en aantrekkelijke markt voor autodelen te creëren. Hoe meer aanbod er is, hoe minder nood om een eigen wagen te hebben!

Zij delen ook

Doe mee en boost autodelen!

Minder auto's, meer duurzaam gedeeld vervoer en iedereen mobiel, daar werkt Autodelen.net aan. Samen met actieve burgers, organisaties en geëngageerde beleidsmakers. Want wat we samen doen, doen we beter. We helpen je om in jouw buurt, organisatie of gemeente echt iets te veranderen.

Ontdek wat jij kan doen