Door autodelen lokaal zichtbaar te maken overtuigden we al snel heel wat burgers.

De Antwerpse gemeente Schoten is niet alleen bekend om de wielerklassieker De Scheldeprijs, maar ook een pionier op het vlak van autodelen en andere vormen van gedeelde mobiliteit. De gemeente ligt in de rand van Antwerpen en telt ruim 34.000 inwoners. Schoten begon in 2014 met het introduceren van autodelen. Ondertussen zijn er verschillende deelwagens actief, gaande van particulieren die hun wagen onderling delen via Cozywheels tot free floating systemen zoals GreenMobility en Poppy. In 2019 kwamen daar de groene deelfietsen van Mobit bij, gevolgd door de elektrische deelscooters van Poppy en een ‘Op Wielekes’-project. Eind april zullen ook de eerste elektrische deelsteps te vinden zijn in Schoten.

 

Startschot

Schoten zette in 2014 de stap naar autodelen met het delen van haar eigen dienstwagens buiten de kantooruren. Dat deed ze via het toenmalige Autopia, ondertussen Cozywheels. De gemeente deed dit eerst met één voertuig, maar omwille van het succes snel gevolgd door een tweede gemeentelijk voertuig.

Duurzaamheidsambtenaar Katty Michielsen; “In 2014 was autodelen in onze gemeente absoluut nog niet bekend en waren er ook weinig opties om dergelijke autodeelprojecten te lanceren. Het inzetten van onze twee voertuigen als deelwagens is een trigger geweest om het concept hier lokaal te promoten. Door autodelen lokaal zichtbaar te maken overtuigden we al snel heel wat burgers om mee te stappen in dit project. Momenteel worden de wagens immers door zo’n 10-tal gezinnen actief gebruikt. Daarnaast zijn er ook een aantal occasionele gebruikers. Die verplaatsen zich vooral heel doelgericht, bv. naar het containerpark of de supermarkt. Weekendtrips worden zelden gemaakt met onze eigen deelwagens.”

2014 was het startschot om autodelen en andere gedeelde mobiliteit in de gemeente te promoten. Ondertussen voegden ook Poppy en GreenMobility Schoten toe aan hun Antwerpse operationele zone en worden deze free floating auto’s regelmatig gebruikt.

Fietsdelen

In tussentijd startte de gemeente ook met een eigen fietsdeelsysteem via Mobit. Dit systeem slaat volgens Michielsen zeer goed aan in Schoten. “Iedere Schotenaar kent onze groene deelfietsen. Om ruimtelijke verrommeling tegen te gaan werken we buiten het centrum bovendien met fysiek aangeduide dropzones waar de fietsen verplicht moeten achtergelaten worden. In het centrum zelf is dit niet noodzakelijk maar wordt het achterlaten aan een dropzone wel aanbevolen. Dergelijke manier van werken willen we ook doortrekken naar toekomstige deelsystemen in Schoten. Een aantal van die dropzones zullen we bovendien upgraden tot kwalitatieve mobipunten”.

Actieplan gedeelde mobiliteit

Om autodelen en gedeelde mobiliteit verder te stimuleren de komende jaren werkt de gemeente Schoten aan een actieplan gedeelde mobiliteit. “Het is onze hoop dat we door dit actieplan deelmobiliteit echt kunnen gaan boosten, o.a. door samenwerking met andere diensten binnen onze gemeente. Op die manier willen we meer publieke ruimte vrijmaken in de gemeente en onze infrastructuur klimaatbestendig maken. Deelmobiliteit speelt daarin een belangrijke rol”, besluit Michielsen.

Meer over autodelen en fietsdelen in Schoten

 

  • Gemeentelijke deelwagens worden vlot ontleend dankzij lokale promo
  • Zonder actieve promotie krijg je inwoners niet aan het autodelen
  • Goed plan uitwerken voor deelfietsen, bv dropzones

Zij delen ook

Doe mee en boost autodelen!

Minder auto's, meer duurzaam gedeeld vervoer en iedereen mobiel, daar werkt Autodelen.net aan. Samen met actieve burgers, organisaties en geëngageerde beleidsmakers. Want wat we samen doen, doen we beter. We helpen je om in jouw buurt, organisatie of gemeente echt iets te veranderen.

Ontdek wat jij kan doen