Beleidsaanbevelingen voor een samenleving met autonome voertuigen

Hoe ontwikkelt geautomatiseerd wegvervoer zich? Het is een legitieme vraag nu de contouren rondom geautomatiseerde voertuigen langzaam vorm krijgen. In niet-stedelijke gebieden kan autonoom openbaar vervoer helpen bij een betere
ontsluiting als alternatief voor de eigen auto. Autonome shuttles kunnen worden ingezet als een vorm van flexibel voor- (first mile) of natransport (last mile) voor verplaatsingen met de bus of de trein. Zo kan een minder fijnmazig openbaar vervoernet aangevuld worden in functie van een betere bereikbaarheid. Daarbij staat de vraag centraal: wat hebben wij als maatschappij over voor onze publieke voorzieningen (openbaar vervoer) in niet-stedelijk gebied?

In kader van het ART Forum-project ontwikkelden we deze beleidsnota met beleisaanbevelingen.

Download

Dit kan je ook interessant vinden.