Inspiratieboek ‘Autodelen voor iedereen’

In 2018 rolde Autodelen.net een buddy-project uit met de bedoeling om de doelgroep die autodelen bereikt, te verbreden. Uit de experimenten en ervaringen die we (op)gedaan hebben, weten we dat het niet evident is om een diverse doelgroep aan te spreken bij het autodelen. We hebben met verschillende intermediairen en potentiële gebruikers gesproken en stelden vast dat het belang van de juiste, gemotiveerde lokale partners niet te onderschatten is. Ook aangepaste communicatie en het besef dat wat voor de één evident is voor de ander een drempel kan zijn, is cruciaal voor het welslagen van het diversifiëren van de autodeeldoelgroep. Dé ‘juiste’ aanpak bestaat (nog) niet, maar we delen graag de lessen en enkele ‘good practices’.

Met dit inspiratieboek willen we lokale overheden, OCMW’s en actoren uit de sociale sector inspireren om autodelen voor iedereen beschikbaar te maken. In dit boek vind je een achtergrondschets rond de problematiek van vervoersarmoede, de inzichten die we hebben verworven uit het Buddy-project en een stappenplan om zelf een Buddy-project uit te rollen. We sluiten af met reeks inspirerende voorbeelden en enkele aanbevelingen om van autodelen een inclusief verhaal te maken.

Download

Dit kan je ook interessant vinden.