Jaarrapport autodelen 2021

Dit is het rapport betreffende de stand van zaken van autodelen in 2021. Autodelen.net publiceert als voorvechter van autodelen en gedeelde mobiliteit reeds enkele jaren cijfers over de groei van het aantal autodelers en deelwagens. Let wel, dit rapport heeft louter tot doel om (historische) cijfers te publiceren. Het zegt niets over de impact van diverse autodeelsystemen op bv. privé-autobezit, modal shift, inname van publieke ruimte, enzovoort. In 2022 ijvert Autodelen.net om samen met de autodeelaanbieders een evaluatiestandaard te ontwikkelen die het mogelijk maakt om de impact te duiden van de verschillende vormen van autodelen op vlak van autobezit en de modal shift.

U zal in dit rapport de meest recente cijfers (december 2021) terugvinden van het aantal autodelers, deelwagens en het aandeel van elektrische deelvoertuigen in de totale gedeelde vloot (hoofdstuk 3). Deze kerndata worden historisch gekaderd t.o.v. de cijfers die we in ons bezit hebben tot vijf jaar terug. Daarnaast geven we cijfers betreffende het aantal ritten met een deelwagen, het gemiddeld aantal actieve gebruikers per deelwagen en de duur en afstand van ritten met een deelwagen. We doen deze oefening voor zowel België in zijn totaliteit als voor de drie gewesten apart.

2021 was een goed jaar voor autodelen. Ondanks de nog steeds aanwezige coronacrisis is er op alle vlakken een stijging genoteerd, zelfs in die mate dat Autodelen.net een exponentiële groei voorspelt in de komende jaren die zich voornamelijk in Vlaanderen en Brussel zal voltrekken. Naast deze tendens geven we in hoofdstuk 4 nog vier bijkomende trends.

De belangrijkste resultaten en tendensen kan u ook lezen in dit persbericht.

Download

Dit kan je ook interessant vinden.