Neem deel aan één van de vele online infosessies

Autodelen.net organiseert op vraag fysieke infosessies voor lokale overheden, organisaties en particulieren. Omdat het toch ook wel handig is om de verplaatsing niet te hoeven maken, organiseren we tweewekelijks nu ook een digitale infomoment om de particulier bijkomend te ondersteunen: één over autodelen in het algemeen, en één over het delen van de eigen wagens.

Tijdens zo’n infomoment worden de voordelen en aanbod uiteengezet. Je kan op voorhand je vragen doorsturen, want we willen zeker ook voldoende ruimte laten voor vraag en antwoord.

Zet als lokale overheid, vereniging of particulier de online infosessies mee in de verf door de evenementen mee te delen.

De online infosesses

Selecteer de infosessie waaraan je wil deelnemen bij het inschrijven.