Oproep projectsubsidie voor vzw’s of stichtingen

Hebt u een creatief project rond verkeersveiligheid of duurzame mobiliteit? Vraag dan nu de subsidie aan.

De Vlaamse overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) subsidieert projecten die verband houden met verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Het kan daarbij gaan om projecten die educatief of sensibiliserend zijn of op actie of onderzoek gericht zijn, en bovendien:

  • de verkeersveiligheid verhogen
  • het fietsen bevorderen
  • milieuvriendelijk verkeer stimuleren
  • gebruik van het openbaar vervoer doen toenemen
  • voor duurzaam woon-werk-, woon-school,- winkel- en recreatieverkeer zorgen

Alle verenigingen die opgericht zijn op particulier initiatief in de vorm van een vzw of een stichting kunnen een projectsubsidie aanvragen. U moet de subsidie aanvragen vóór 1 oktober 2017. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de directe personeels- en werkingskosten van het project tot een bovengrens van 50.000 euro. Infrastructuur wordt niet gesubsidieerd.

De ingediende projecten worden beoordeeld op basis van een aantal vastgelegde criteria, zoals het vernieuwend potentieel, het bovenlokale effect, de afstemming met het Vlaamse mobiliteitsbeleid en de kosteneffectiviteit.

 

Meer informatie vindt u op de website www.mobielvlaanderen.be/subsidiedecreet. U kunt ook contact opnemen met Kimberley Vandamme, afdeling Beleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken: 02 553 78 83, kimberley.vandamme@mow.vlaanderen.be